Publicēts: 15.07.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 15. jūlijā

Lai motivētu bankas tām pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai, Latvijas Bankas padome nolēma samazināt Latvijas Bankas noguldījumu iespējas uz 7 dienām procentu likmi no 1% līdz 0.5% un noguldījumu iespējas uz nakti likmi no 0.5% līdz 0.375%.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.03.2010. 3.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.0
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.0
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme 24.07.2010. 0.375
Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme 24.07.2010. 0.5


Banku noguldījumu iespējas Latvijas Bankā ir uz noteiktu termiņu pieņemti bankas naudas līdzekļi latos, kurus, beidzoties termiņam, Latvijas Banka atmaksā bankai ar procentiem. Mainot procentu likmi, Latvijas Banka padara šīs noguldījumu iespējas vairāk vai mazāk pievilcīgas.