Publicēts: 09.11.2010. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Banka no šīs dienas, savlaicīgi pirms eiro ieviešanas, nodrošinās Elektroniskā klīringa sistēmu (EKS) maksājumiem eiro Eiropā - drošu un efektīvu infrastruktūru, ko tās dalībnieki varēs izmantot ikdienas maksājumiem saviem klientiem - uzņēmumiem un privātpersonām.

Šādus pārrobežu maksājumus jau tagad veic daudzi uzņēmumi un privātpersonas, taču līdz ar eiro ieviešanu eiro maksājumi būs svarīgi ikvienam. EKS ir Latvijas Bankas maksājumu sistēma, ar kuras palīdzību bankas, Latvijas Banka un LR Valsts kase veic lielu skaitu maksājumus klientu vārdā. Jau no 2008. gada 1. janvāra ir iespēja veikt drošus un efektīvus maksājumus klientu iekšzemes  maksājumiem eiro, izmantojot Latvijas Bankas EKS. Tagad šo sistēmu tās dalībnieki varēs izmantot eiro maksājumiem SEPA telpā.

Lai nodrošinātu savietojamību ar citām SEPA maksājumu sistēmām un EKS dalībnieku sasniedzamību, EKS veic eiro pārrobežu kredīta pārvedumu ziņojumu apmaiņu ar Eiro banku asociācijas STEP2 sistēmu, izmantojot Deutsche Bundesbank sistēmu SEPA Clearer.

SEPA dod iespēju klientiem veikt bezskaidras naudas maksājumus eiro jebkuram saņēmējam neatkarīgi no tā ģeogrāfiskās atrašanās vietas Eiropā no viena konta un ar vienādiem nosacījumiem. SEPA telpa ir Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija, Lihtenšteina, Islande, Šveice un Monako.

Latvijas Banka ir pievienojusies Eiropas Maksājumu padomes SEPA kredīta pārvedumu shēmai, un, izmantojot EKS SEPA, kopš 2010. gada 9. novembra, nosūta un saņem SEPA kredīta pārvedumus - līdz ar to ir SEPA prasībām atbilstīga "banka-banka" posmā.

Papildu informācijai
Elektroniskā klīringa sistēma (EKS) ir Latvijas Bankas speciālistu izstrādāta maksājumu sistēma, kas nodrošina daudzu nelielu klientu maksājumu apstrādi starp Latvijas bankām. Tajā netiek veikts katrs atsevišķais maksājums, bet ņemti vērā komercbanku dienā uzkrātie maksājuma uzdevumi, aprēķinātas neto pozīcijas citai pret citu, un veikti tikai neto maksājumi. Piemēram, ja bankai A uz banku B dienas gaitā uzkrājušos maksājumu uzdevumu rezultātā būtu jāpārskaita 5 milj. eiro, bet bankai B uz banku A - 4 milj. eiro, tad EKS veiktu vienu pārskaitījumu no A uz B par 1 milj. eiro. Protams, sistēma nodrošina maksājumu uzdevumos ietvertās informācijas (par klientu kontu numuriem u.c.) apmaiņu.
EKS latos vidēji dienā tiek apstrādāti aptuveni 130,000 maksājumi par summu 40 milj. latu.

Vairāk par EKS maksājumiem eiro pdf