Publicēts: 25.05.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 25. maijā

Latvijas Banka šodien laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas torņa smailē esošā gaiļa attēlu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Latvijas Banka turpina dažādot Latvijas naudas dizainu ar ierobežotas tirāžas viena lata monētām, iekaļot tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus, notikumus. Apgrozībā ir monētas ar stārķa, skudras, baravikas, Sprīdīša un Pētergaiļa attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro. Arī šogad paredzēta vēl viena jauna monēta kā pārsteigums Ziemassvētku laikā.

Kādēļ nokalta šāda monēta

Baznīcas gaiļi ir viena no Rīgas panorāmas silueta zīmēm, ko pamana ikviens pilsētas viesis. Tie ceļo un pārstāv Rīgu pastkartēs, albumos un citās piemiņas lietās. Jēdzieniski gaiļa tēls ir visai ietilpīgs. Gailis saistās gan ar Rīgai raksturīgo amatniecību, gan dienas iedziedāšanu, gan zināšanu sākumu uz ābeces vāka. Kā pilsētvides simbols Pētergailis atšķir jauno monētu no citām, kurās dominē dabas tēli - no laša līdz baravikai.

Sv. Pētera baznīcas gailis, kas ir monētas attēla dizainiskais pamats, ir saglabājies cauri dažādiem laikiem un kariem un joprojām kalpo Rīgai - gan daudz cietušā oriģināla eksponāts baznīcas velvēs, gan tā precīza kopija torņa smailē.

Kas ir monētas autori, un kur tās kaltas

Monētas grafisko dizainu veidojis Valdis Villerušs, un ģipša modeli - Ligita Franckeviča.

Jaunās 1 lata monētas kaltas Lielbritānijas Karaliskajā monētu kaltuvē Royal Mint.

Ar ko atšķiras jaunā 1 lata monēta no iepriekšējām

Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots Rīgas Sv. Pētera baznīcas torņa smailē esošais gailis. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2005. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām viena lata apgrozības monētām nav.

Cik daudz jauno monētu nokalts

Monētas tirāža ir 500 000 monētu. Šīs monētas tirāža - līdzīgi kā citām īpašajām apgrozības monētām - netiks papildināta. Pusmiljons ir pietiekams skaits, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti.

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt

Visa Latvijas Bankas apgrozībā laistā nauda ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.