Publicēts: 20.12.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 20. decembrī

Latvijas Banka laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar Sprīdīša attēlu reversā, veltot to Latvijas iestājai Eiropas Savienībā šī gada 1. maijā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Latvijas Banka turpina dažādot Latvijas naudas dizainu ar ierobežotas tirāžas viena lata monētām, iekaļot tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus, notikumus. Šogad klajā laists arī vienlatnieks ar baravikas attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro.

Kādēļ nokalta šāda monēta?

Latvijas un ikviena tās iedzīvotāja nākotni kopš šī gada 1. maija iezīmē mūsu valsts pievienošanās Eiropas Savienībai. Šim   notikumam Latvijas Banka velta vienu no īpašajām apgrozības monētām, kā sižetu izvēloties visām paaudzēm zināmo Sprīdīša tēlu.

Pēc folkloras motīviem tapušās Annas Brigaderes pasaku lugas "Sprīdītis" galvenais varonis ir zēns, kas lielu cepuri galvā un lāpstu  pār plecu dodas pasaulē laimi meklēt. Tālu staigājis un daudz piedzīvojis, viņš rod atziņu, ka īstā laime nav vis nezkādos tālumos, bet gan tepat, dzimtajās mājās. Drosmīgais un lepnais zēns nu arī lata naudas zīmē atgādina par mazo tautu un kultūru nozīmi tagadnes globalizācijas un daudzu jo daudzu kultūras zīmju unifikācijas laikmetā. Tas apliecina jēgu, kas nav iedomājama bez savu dzimto māju sajūtas.

Kas ir monētas autori, un kur tās kaltas?

Monētas mākslinieks ir Ivars Mailītis, kas veidojis gan dizainu, gan ģipša modeli.

Jaunās 1 lata monētas kaltas Nīderlandes Karaliskajā monētu kaltuvē Royal Dutch Mint, kas ir Latvijas Bankas pirmā sadarbība ar šo uzņēmumu.

Ar ko atšķiras jaunā 1 lata monēta no iepriekšējām?

Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots Sprīdītis un Latvijas iestāšanās ES gadskaitlis. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2004. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām viena lata apgrozības monētām nav.

Cik daudz jauno monētu nokalts?

Monētas tirāža ir 500 000 monētu. Šīs monētas tirāža - līdzīgi kā citām īpašajām apgrozības monētām (ar stārķa, skudras, baravikas attēlu) - netiks papildināta. Pusmiljons ir pietiekams skaits, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti.

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt?

Visa Latvijas Bankas apgrozībā laistā nauda ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.