Publicēts: 12.12.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 12. decembrī

Latvijas Banka laiž apgrozībā jaunu 1 lata monētu ar stārķa attēlu, tādējādi paplašinot apgrozības monētu klāstu. Tātad turpmāk varēsim lietot divu veidu vienlatniekus.

 

Ar ko atšķiras jaunā  1 lata monēta no 1992. gadā kaltās?

Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots stārķis, kas veido ligzdu. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2001. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un 1992. gadā kalto monētu ar laša attēlu nav.

 

Kādēļ nokaltas jaunas 1 lata monētas?

Jaunās monētas nokaltas, lai dažādotu apgrozībā esošās naudas klāstu.

Nauda nav tikai ekonomiska kategorija. Tā ne tikai kalpo norēķiniem un uzkrāšanai, bet ar savu dizainu liecina par valsti un cilvēkiem, kas to lieto. Latvijas naudu rotā tās kultūrai, dzīvesziņai un eksistencei būtiski simboli un vērtības. Nu tiem pievienojas arī stārķis, kas Latvijā ir putns ar īpašu nozīmi cilvēku apziņā. Ilga mūža, uzticības simbols. Stārķi vienmēr atgriežas mājās. Ne tikai latviešu, bet arī daudzu citu tautu mitoloģiskajos priekšstatos stārķis ir svēts putns. Svētelis. Un māju, pie kuras tas ligzdo, uzskata par svētītu.

 

Vai iepriekšējo laidienu vienlatniekus nepieciešams mainīt pret jaunajiem?

Apgrozībā turpmāk atradīsies kā jaunā, tā iepriekšējā laidiena vienlatnieki. Gan jaunā monēta ar stārķa attēlu, gan iepriekš kaltā ar laša attēlu ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Cilvēkiem nav nepieciešamības mainīt vecās monētas pret jaunajām.

 

Cik daudz jauno monētu nokalts?

Nokalti 250 000 eksemplāru. Šī ir īpaša apgrozības monēta, un tās tirāža netiks papildināta, kā tas notiek ar citām dažādu nominālu apgrozības monētām. Pētot kaimiņvalstu pieredzi šādu īpašu monētu izlaišanā, noskaidrots, ka ceturtdaļmiljons ir pietiekams skaits, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti. Ja sabiedrība šo projektu novērtēs atzinīgi, pieļaujam iespēju pēc laika izlaist vēl kādu īpašu apgrozības monētu - ar jau citu dizainu. 

 

Kad jaunās monētas nonāks cilvēku rokās?

 

Lēmums par šo naudas zīmju laišanu apgrozībā ir pieņemts, tā ka varētu šo monētu bankās saņemt jau šodien. Latvijas Banka emitē naudu ar banku starpniecību. Bankas izvēlas to nominālu naudas zīmes, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas un valsts iestādes (algu izmaksām) u.c. Tātad cilvēkiem, saņemot naudu bankās, veikalos, pastā un citur, var gadīties kā vecā, tā jaunā laidiena vienlatnieki.

 

Kur kalti jaunie vienlatnieki?

Jaunās 1 lata monētas kaltas Somijas monētu kaltuvē Rahapaja Oy. Tur darinātas arī vairākas citas Latvijas monētas - 100 latu zelta apgrozības monētas un vairākas jubilejas monētas, tostarp pirmā nacionālā monētu programma, kas veltīta Latvijas valsts 75 gadu jubilejai, jaunās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" pirmā monēta "Zeme", nesen apgrozībā laistā Soltleiksitijas Olimpiskajām spēlēm veltītā jubilejas monēta "Hokejs".

 

Ko darīt, ja saņemat viltotu monētu vai banknoti?

Ja cilvēks atklājis savā makā nokļuvušu viltotu naudas zīmi, tā līdz ar informāciju par viltojuma iegūšanas apstākļiem (ja tie ir konstatējami) nododama policijai. Jāuzsver, ka Latvijas Banka tāpat kā centrālās bankas citās valstīs viltotu naudu pret īstu nemaina - citādi tā atbalstītu viltotājus.

 

Ko darīt veikalniekiem, kasieriem u.c., ja tiem mēģina "iesmērēt" viltotu naudu - īpaši tad, ja lielāku apjomu?

 

Ja Jūs uzskatāt, ka Jums iedots viltojums, neatdodiet to personai, no kuras to saņēmāt. Ja iespējams, neapdraudot sevi, aizturiet viltojuma devēju. Ziņojiet policijai. Iegaumējiet naudas devēja izskatu, pierakstiet naudas zīmju numurus un, ja iespējams, arī viltojuma devēja transportlīdzekļa pazīmes. Viltotās naudas zīmes nododamas tikai policijai.

 

 

Vai viltotas naudas nodošana tiek materiāli kompensēta?

Vienīgi tad, ja, tiesājot konkrētā viltojuma autorus, ražotājus un izplatītājus, tiem tiek konfiscēta manta un no tās iespējams atlīdzināt piekrāpto cilvēku zaudējumus. Taču, nododot viltojumu varasiestādēm, cilvēks izdara pakalpojumu pārējiem likumīgajiem naudas lietotājiem, neslēpjot un neveicinot noziegumu un palīdzot to atklāt. Viltojumu skaits pret naudas daudzumu apgrozībā Latvijā ir ārkārtīgi neliels, turklāt viltojumi parasti ir viegli atklājami. Tādēļ, naudu  pārbaudot, cilvēki paši sevi var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem.

 

Kā var iepazīties ar lata drošības pazīmēm?

Latvijas Banka pēc dažāda nomināla naudas zīmju laišanas apgrozībā informē sabiedrību par naudas zīmju drošību ar televīzijas, radio, preses, interneta tīkla starpniecību. Turklāt gadījumos, kad ticis atklāts kāds jauns viltotāju paņēmiens, esam aicinājuši cilvēkus pārbaudīt savu naudu, vēršot uzmanību uz konkrētajām viltojumu pazīmēm. Galvenais, ko vēlamies panākt, ir tas, lai cilvēki būtu uzmanīgi un sevis pašu labā labi pazītu savas valsts naudu.

 

Vai naudas viltošana ir smags noziegums, un kāds sods par to gaida?

Latvijas Republikas Krimināllikuma 192. pants "Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana vai izplatīšana" iekļauts Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā". Tādējādi uzvērts, ka šī nodarbe ir viens no sabiedriski bīstamākajiem likuma pārkāpumiem.

Par viltotu Latvijas Bankas naudas zīmju, monētu, valsts vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu noteiktais sods ir brīvības atņemšana uz laiku no 3 līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 8 līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu.

Viltojums ir apgrozībā esošajām naudas zīmēm līdzīgu papīra naudas zīmju un monētu izgatavošana jebkādiem līdzekļiem. Viltojuma izplatīšana ir viltotas naudas "laišana apgrozībā", samaksājot par precēm vai pakalpojumiem, atmaksājot parādu, dāvinot vai citā veidā.

 

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt?

Kā jau teikts, tagad divu veidu 1 lata monētas ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.