Publicēts: 24.08.2022.

Šodien aptuveni 200 Latvijas skolotāju piedalījās Latvijas Bankas sadarbībā ar Banku augstskolu rīkotajā konferencē "Vai dzīvei virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība? Aktualitātes ekonomikā un Latvijas Bankas 100 gadu pieredzes stāsts".

Tradicionāli, jau devīto reizi, uzsākot jauno mācību gadu, Latvijas Banka aicināja skolotājus tikties ar kolēģiem un pieredzējušiem nozares ekspertiem, lai papildinātu zināšanas par aktuālo ekonomikā un finanšu pratībā. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Banku augstskolu, kas ir viena no vadošajām finanšu un uzņēmējdarbības augstskolām Latvijā un šogad atzīmē 30 gadu jubileju.

Šogad, Latvijas Bankas simtgades un Banku augstskolas 30 gadu jubilejas gadā, tradicionālais seminārs pārtapa plašākā konferencē, kas norisinājās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā.

"Kā ekonomistam man ir īpašs prieks uzrunāt skolotājus, kas palīdz izprast ekonomikas un naudas pasauli. Izglītība kopumā, un jo īpaši ekonomiskā izglītotība, ne tikai rada lielāku personisko labklājību katram iedzīvotājam, bet arī summējas neatkarīgā un drošā valstī," attālināti uzrunājot skolotājus, uzsvēra Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Mēs esam maza ekonomika, tāpēc, ja gribam būt neatkarīgi un droši, mums jābūt gudriem un turīgiem. Tas ir īpaši svarīgi tādos ģeopolitiskos apstākļos, kādos dzīvojam šobrīd."

Šogad konferencei bija četras daļas ar dažādu noderīgu un iedvesmojošu saturu, kas domāts gan sākumskolas un pamatskolas, gan vidusskolas skolotājiem. Dienas laikā skolotāji kopā ar ekspertiem diskutēja par tādām tēmām kā paaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajā vidē un jauniešu finanšu pratības kultūra digitālajā vidē. Notika radošās darbnīcas skolotājiem.

Konferences materiāli tiks izvietoti un būs pieejami ikvienam Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības vietnē naudasskola.lv.

Šis tradicionālais Latvijas Bankas pasākums ir kā atskaites punkts pirms jaunā mācību gada, lai skolotājiem palīdzētu pārrunāt ar skolēniem apgūstamo mācību vielu, pamatojoties uz aktuālajām norisēm. Latvijas Banka īsteno dažādas izglītojošās aktivitātes, lai uzlabotu ikviena indivīda, kā arī sabiedrības kopumā izpratni par personisko finanšu prasmīgu pārvaldīšanu un likumsakarībām, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību un ienākumu kāpumu. Iedzīvotāju izpratnes veicināšanā būtiska loma ir skolotājiem, kuri skolēniem sniedz ieskatu tautsaimniecības norisēs un ekonomikas likumsakarībās. Kā rāda aptaujas un diskusijas, sociālo zinību skolotājiem ir ļoti nepieciešams papildu atbalsts mācību satura veidošanā, un Latvijas Banka šajā ziņā ir nozīmīgākais institucionāla atbalsta sniedzējs.

Uzziņai

Apzinoties ekonomiskās izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku ekonomiskās izglītošanas darbu. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

Nākamajā mācību gadā skolās jau trešo gadu tiks izmantots Latvijas vadošo izglītības ekspertu un Latvijas Bankas ekonomistu kopdarbā tapušais digitālais mācību līdzeklis "Mana ekonomika", kas dod iespēju skolēniem pilnīgāk un mūsdienīgāk apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī.