Publicēts: 20.06.2022.

Šodien Latvijas Bankas padome pieņēma "Dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā", pilnveidojot Latvijas nacionālos tiesību aktus saistībā ar 2022. gada novembrī plānoto maksājumu sistēmas TARGET2 modernizāciju.

Šā gada 21. novembrī TARGET-Latvija sistēma kā viena no pasaulē trešās lielākās maksājumu sistēmas TARGET daļām aizstās vecās paaudzes sistēmu, kas darbojās kopš 2007. gada. Jaunā TARGET sistēma ne tikai izmantos mūsdienīgu infrastruktūru un augstas kiberdrošības risinājumus, bet arī nodrošinās plašākas kredītiestāžu likviditātes vadības iespējas un starpbanku norēķinu veikšanu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus un saskaņā ar ISO 20022 standartu.

TARGET sistēmas modernizācija ir noslēgums procesam, par kuru Eiropas Centrālās bankas Padome 2017. gada 6. decembrī pieņēma lēmumu, apstiprinot projektu, kura mērķis bija konsolidēt un optimizēt TARGET2 sistēmu un TARGET2 vērtspapīriem (T2V) platformu, izmantojot jaunākās pieejas un tehnoloģiskās inovācijas (T2-T2V konsolidācijas projekts).

Īstenojot T2-T2V konsolidācijas projektu, izveidota jaunās paaudzes Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma – TARGET sistēma. Līdz ar to TARGET2-Latvija komponentsistēmu aizstās jaunā – TARGET-Latvija komponentsistēma.

2021. gadā TARGET2-Latvija sistēmā vidēji dienā apstrādāti 882 maksājumi 1.1 mljrd. eiro apjomā. Maksājumu kopskaits salīdzinājumā ar 2020. gadu samazinājās par 8.4%, savukārt kopapjoms palielinājās par 2.5%.