Publicēts: 27.09.2021.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi", vienkāršojot Kredītu reģistra informācijas saņemšanu.

Tiks efektivizēta ziņu izsniegšana pasta sūtījuma veidā, ziņu saņemšanai Latvijā nepieprasot iesniegt pieteikumu, uz kura paraksta īstums apliecināts notariāli. Personu identificēs (izsniedzot ziņas tieši adresātam) pasta komersants, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 477 "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai" ietvertās ierakstīta pasta sūtījuma izsniegšanas kārtības prasības.

Pilnveidota Kredītu reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietne https://manidati.kreg.lv ar iespēju pilnvarniekam vai aizgādnim saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas klienta vai klienta galvinieka vārdā, augšupielādējot dokumentu, kas apliecina tiesības šīs ziņas saņemt.

Ziņu izsniegšanas klātienē mainīta uz ziņu izsniegšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tikai tajos gadījumos, ja personai nav iespējas ziņas saņemt attālināti.

Grozījumi "Kredītu reģistra noteikumos" stāsies spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Latvijas Banka. Kredītu reģistrā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku un ierobežotu Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Plašāku informāciju par Kredītu reģistru sk. https://www.bank.lv/darbibas-jomas/kreditu-registrs/par-kreditu-registru.