Publicēts: 09.03.2021.

Ziemeļu investīciju banka (Nordic Investment Bank, NIB) pievienojusies Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un Igaunijas (Eesti Pank), Latvijas (Latvijas Banka) un Lietuvas (Lietuvos bankas) centrālo banku iniciatīvai komercvērtspapīru (KV) reģionālā tirgus attīstībā.

ERAB kapitāla tirgus attīstības direktors Aleksandrs Pivovarskis (Alexander Pivovarsky) uzsver: “Esam gandarīti piesaistīt NIB kā partneri. Tik spēcīgas un respektablas institūcijas pievienošanās mūsu iniciatīvai dos papildu stimulu kapitāla tirgus attīstībai Baltijas valstīs, kas nozīmētu drīzus praktiskus ieguvumus arī reālā sektora ekonomikā.”

NIB viceprezidents Gunnars Oks (Gunnar Okk) akcentē: “NIB ir gandarīta par iespēju sadarboties ar ERAB un Baltijas valstu centrālajām bankām iniciatīvā, kas veicina Baltijas reģiona tirgus efektivitāti un biznesa vidi. Šī Baltijas līmeņa iniciatīva par KV reģionālā tirgus attīstību ir īpaši nozīmīga pašlaik, kad NIB dalībvalstis saskaras ar Covid-19 pandēmijas radītām īstermiņa likviditātes problēmām.”

KV ir uzņēmumu emitētas nenodrošinātas īstermiņa parādzīmes ar noteiktu termiņu; tās izmanto likviditātes vai apgrozāmā kapitāla īstermiņa vajadzībām. Pašreizējās koronavīrusa pandēmijas laikā strauji aug pieprasījums pēc šādiem alternatīviem finansējuma avotiem.

2020.gada novembrī parakstītajā Saprašanās memorandā ERAB un Baltijas valstu centrālās bankas (tagam tām pievienojoties NIB) pauda apņēmību sadarboties, attīstot dziļāku un efektīvāku reģionālo KV tirgu atbilstoši labākajai praksei saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) atbalstīto "Eiropas īstermiņa vērtspapīru" projektu. Tas paredz, ka vērtspapīriem jābūt brīvi pārvedamiem un tos drīkst tirgot ārpusbiržas darījumos.

Reģionālā KV tirgus attīstības veicināšana sekmēs vietējiem uzņēmumiem pieejamo finanšu avotu diversifikāciju, atbalstot tirgojamu vērtspapīru attīstību, uzlabojot reģionālo parāda vērtspapīru kapitāla tirgu un mobilizējot finansējumu no institucionālajiem investoriem.

Baltijas KV iniciatīva papildina esošos reģionālos projektus, ko īsteno ERAB ciešā partnerībā ar vietējām institūcijām un Eiropas Komisiju, lai palielinātu investējamu kapitāla tirgus instrumentu piedāvājumu. Šī iniciatīva atbilst Eiropas Komisijas darbības plānam Kapitāla tirgu savienības radīšanai.

Plašāka informācija par NIB pievienošanos saprašanās memorandam 

Plašāka informācija par reģionālo KV iniciatīvu