Publicēts: 07.12.2020.

 Šodien Latvijas Bankas padome apstiprināja 2013. gada 12. decembra "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības" grozījumus, īstenojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes veiktos grozījumus ECB Vispārējās dokumentācijas Pamatnostādnē (ES) 2015/510, ECB Novērtējuma diskontu Pamatnostādnē (ES) 2016/65 un ECB Papildu pagaidu pasākumu Pamatnostādnē 2014/528/ES (attiecīgā ECB preses relīze).

Turklāt Latvijas Banka turpmāk paredz uz laiku ieviest papildu kredītprasību ietvaru, t.i., akceptēt kā monetārās politikas operāciju nodrošinājumu arī kredītprasības, kuru kredītnovērtējumu nosaka monetārās politikas operāciju (MPO) dalībnieka uz iekšējiem reitingiem balstīta sistēma (IRB sistēma), kuru akceptējusi uzraudzības iestāde.

Kārtības grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.