Publicēts: 13.01.2020.

Ceturtdien, 30. janvārī, plkst. 14.00–16.00 Latvijas Bankā notiks Ekspertu saruna "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu".

Jau nākamgad spēkā stāsies jaunais Eiropas Savienības (ES) ilgtermiņa budžets 2021.–2028. gadam, kurā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas jaunais sastāvs iedzīvinās jaunus ambiciozus mērķus un prioritātes (piemēram, klimata pārmaiņu mazināšana, digitālās ekonomikas iedzīvināšana, Eiropas ekonomiskās suverenitātes stiprināšana).

Viens no svarīgiem uzdevumiem 2020. gada pirmajā pusē būs panākt vienošanos par ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2028. gadam. Gaidāms, ka ES struktūrfondu līdzekļu apjoms saruks, toties, piemēram, projektiem pētniecības un inovāciju atbalsta programmā "Apvārsnis", kas vērsta uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā, līdzekļu apjoms pieaugs.

Ekspertu sarunā ar nozares speciālistiem, politikas lēmējiem un uzņēmējiem tiks diskutēts par jauniem ES fondu līdzekļu izmantošanas veidiem un domāšanas maiņu, pārorientējoties no "ielāpu lāpīšanas" pieejas un pabalsta lūdzēja lomas uz gudru ieguldīšanu.

Diskusijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem.

  • Kā vērtējam līdzšinējo ES fondu līdzekļu izmantošanu, un ko nozīmē tērēt gudri?
  • Ko nozīmē ES jaunās prioritātes, kā tās ietekmēs Latviju un ES fondu finansējuma pieejamību nākotnē?
  • Kāda būs Latvijas stratēģija sarunās par ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2028. gadam?
  • Ko jaunās prioritātes nozīmē uzņēmējiem, pētniekiem, universitātēm? Kādam jābūt "biznesa plānam", lai pretendētu uz ES fondu līdzekļiem jaunajā plānošanas periodā? Vai esam gatavi piedalīties ES līmeņa projektos, kas vairo Eiropas globālo konkurētspēju?

Ekspertu sarunas sākumā Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes galvenā ekonomiste Inese Allika sniegs ievadprezentāciju par jaunajiem ES mērķiem un prioritātēm, kā arī ES ilgtermiņa budžeta un fondu plānošanu.

Pēc tam Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieka Andra Strazda vadītā ekspertu diskusijā tiks meklēti labākie risinājumi, kā Latvijai veiksmīgāk izmantot ES fondu sniegtās iespējas.

Diskusijā piedalīsies:

  • Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica;
  • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes loceklis Jēkabs Krieviņš;
  • Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš;
  • SIA "DiGas" īstenotā ES programmas "Apvārsnis 2020" projekta vadītājs Rihards Āboltiņš.

Mediji aicināti klātienē apmeklēt Ekspertu sarunu "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu", kas notiks 30. janvārī plkst. 14.00–16.00 Latvijas Bankas Zelta zālē K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā. Tiešraide – vietnē makroekonomika.lv.

Ieskats iepriekšējās Ekspertu sarunās par dažādiem Latvijas tautsaimniecībai būtiskiem jautājumiem – https://www.makroekonomika.lv/ekspertu-sarunas.