Publicēts: 13.05.2019.

Šogad ikviens "Muzeju nakts 2019" apmeklētājs aicināts apmeklēt Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule" K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, kas iekārtots vēsturiskajās Latvijas Bankas naudas glabātavas telpās un piedāvās interesantas un izziņu veicinošas aktivitātes lieliem un maziem.

"Naudas pasaules" durvis 18. maijā būs atvērtas jau no plkst.16.00 un līdz pusnaktij, un ikviens, kas interesējas par naudu, ekonomiku un personisko finanšu labāku pārvaldību, aicināts doties pārsteigumiem pilnā ekskursijā.

Mazākajiem apmeklētājiem īpaši interesanti būs uzzināt, kādi mehānismi sargā 3.5 tonnas smagas seifa durvis, kas "vēderā" bankomātam, kā izskatās investīciju zelta stienis. Lielākiem apmeklētājiem būs iespēja izdibināt, kā nauda rodas, iepazīties ar naudas ceļiem pasaulē un laiku lokos un izprast naudas un tās vērtības nozīmi tautsaimniecībā un ikviena cilvēka dzīvē.

Ja uz iekļūšanu zināšanu centrā būs mazliet jāpagaida, šo laiku aizpildīs interesantas nodarbes – apmeklētājus sarunā iesaistīs improvizators Rihards Čerkovskis, kurš sagatavojis etīdes un viktorīnas par naudas tēmu, savukārt burvju mākslinieks Robijs Trankalis mēģinās radīt naudu citādi, nekā par tās tapšanu stāsta zināšanu centrā. Pasākuma apmeklētāji varēs nosūtīt uz mājām, saviem tuviniekiem vai draugiem īpašas pastkartes.

Gatavojoties apmeklējumam, ikviens (īpaši katrs mazais ciemiņš) aicināts pirms tam virtuāli izstaigāt centrālo banku ar spēles "Kas bankā iekšā?" palīdzību (sk. https://www.naudasskola.lv/kas-banka-ieksa/).

"Naudas pasaule" ir interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs katram, kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi. "Naudas pasaules" mērķis ir rosināt cilvēkus saskatīt un pārdomāt naudas ceļus un izprast naudas nozīmi tautsaimniecībā.

Ekspozīcija veidota cilvēkiem ar priekšzināšanām vismaz pamatskolas līmenī. Taču tās saturs izprotams un noderīgs ikviena vecuma cilvēkam, kurš lieto naudu un interesējas par tās ietekmi. Informācija sniegta latviešu, krievu un angļu valodā, tādējādi "Naudas pasauli" var pilnvērtīgi iepazīt gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu viesi.

Interesanti fakti par "Naudas pasauli"

  • "Naudas pasaule" iekārtota vēsturiskajās Latvijas Bankas naudas glabātavas telpās.
  • Ekspozīcija izvietota divos stāvos 530 m2 platībā.
  • Telpās saglabāti seifu skapji un divstāvu seifu telpas oriģinālās durvis, kas sver 3.5 tonnas.
  • Pirmā interesentu grupa "Naudas pasauli" apmeklēja 2005. gada 1. martā.
  • Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, Latvijas Banka izveidoja valstī pirmo publiskā apmeklējuma elektronisko reģistru, kura jaunākā versija tiek izmantota arī pašlaik.
  • "Naudas pasauli" apmeklējuši visi atjaunotās Latvijas Valsts prezidenti un vairāk nekā 102 000 apmeklētāju.
  • Izstādes garākais vada savienojums pārsniedz 2 km un ļauj darbināt Pārdaugavā novietotu drošības dienesta novērošanas kameru pie naudas glabātavas ēkas.
  • Seifa telpām nav atveramu logu, tāpēc katru dienu apmeklētājiem tiek piegādāti aptuveni 100 000 m3 svaiga (uzsildīta vai atdzesēta) gaisa.

Virtuālo ekskursiju "Naudas pasaulē" sk. https://www.naudasskola.lv/lv/content/naudas-pasaules-ekspozicija#overlay-context=.

Latvijas Bankas ēka un izstādes telpas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

"Muzeju nakts 2019" programmu un objektus sk. http://muzeju-nakts.lv/lv/programma/muzeju-nakts-2018-programma-rīga.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un, lai to sasniegtu, Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:

– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;

– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;

– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;

– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;

– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;

– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;

– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;

– uztur un attīsta Kredītu reģistru;

– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.