Publicēts: 13.05.2019.

Otrdien, 14. maijā, plkst. 12.30 ar vieslekciju Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) uzstāsies Latvijas Bankas padomes loceklis, ekonomists Mārtiņš Kazāks.

Lekcijā tiks iezīmētas ikvienam ekonomikas interesentam būtiskas lietas, tostarp sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kurā ekonomikas cikla fāzē pašlaik atrodas globālā ekonomika, kad mūs sagaida nākamā sabremzēšanās?
  • Kā Latviju ietekmē globālās ekonomikas norises un, vai esam pietiekami stipri, lai neatkārtotu 2004. līdz 2007. gadam pieļautās kļūdas?
  • Latvija kā eiro zonas dalībniece – kā eiro palīdz mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem?

Lekciju atklās LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš.

Šī ir atvērta lekcija, kuru var apmeklēt ikviens interesents, vēl šodien piesakoties http://bit.do/eQYKc. Tā notiks LU BVEF ēkā Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 225. telpā. To būs iespējams vērot arī tiešraidē – Latvijas Bankas vietnē makroekonomika.lv, kā arī "LETA Video". Pēc lekcijas tās materiāli – prezentācija, video ieraksts – tiks izvietoti vietnē makroekonomika.lv.

Lekciju organizē Latvijas Banka un LU BVEF.

Padome Martins KazaksM. Kazāks dzimis 1973. gada 19. septembrī Liepājā. Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, Kembridžas Universitātē – diplomu ekonomikā un Londonas Universitātē – maģistra grādu ekonomikā ar izcilību un doktora grādu ekonomikā. Strādājis par vadošo ekonomistu Finanšu ministrijā, Londonas Universitātes koledžā, "Swedbank". Bijis pasniedzējs Rīgas Ekonomikas augstskolā, Londonas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Biznesa skolā. Darbojies Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā un Fiskālās disciplīnas padomē, bet kopš 2018. gada ir Latvijas Bankas padomes loceklis. M. Kazāks ir daudzu publikāciju autors un līdzautors finanšu tirgu un to integrācijas, ekonomiskās attīstības cikla un finanšu krīžu, fiskālās politikas un tautsaimniecības konkurētspējas jomā.

Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti kopš 2014./2015. mācību gada ar vieslekcijām apmeklē Latvijas vadošās augstskolas, skaidrojot un veidojot diskusijas aktuālos ekonomikas un finanšu politikas un teorijas jautājumos.

Šis lekciju piedāvājums palīdz augstskolu studentiem ekonomikas un uzņēmējdarbības studijās sasaistīt teoriju ar aktuālajām makroekonomiskajām un finanšu norisēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. Šādu kompleksu pieeju atbalsta un sekmē augstskolu mācībspēki un savās anketās pozitīvi novērtē un sagaida Latvijas Bankas ekonomistu vieslekcijas apmeklējušie studenti – aptuveni 90% to dalībnieku, tostarp ekonomikas mācībspēki, lekcijas novērtējuši kā labas un ļoti lietderīgas.

Vieslekciju cikls tika uzsākts 2014./2015. mācību gadā. Kopumā šo gadu laikā notikušas vairāk nekā 120 lekcijas, kuras apmeklējuši aptuveni 5400 klausītāju. Ieinteresētās augstskolas lekcijām var pieteikties Latvijas Bankā, vietnē https://www.makroekonomika.lv/lapa/vieslekcijas-augstskolas.