Publicēts: 28.03.2019.

Šodien Latvijas Bankas padome pieņēma vairākus normatīvos aktus, paplašinot zibmaksājumu sniegtās iespējas inovatīvu finanšu pakalpojumu nodrošināšanā.

Ar grozījumiem tiek paredzēta iespēja kredītiestādēm un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem zibenīgiem maksājumiem izmantot ne tikai mobilā tālruņa numuru, bet arī citus klienta kontam piesaistītus identifikatorus (piemēram, maksājumu karti, e-pasta adresi), kā arī nodrošināta iespēja vēl efektīvāk izmantot Zibsaišu reģistru zibenīgu mobilo maksājumu ērtai veikšanai.

Grozīta "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā", lai nodrošinātu iespēju Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) zibmaksājumu un tradicionālo maksājumu servisu lietotājiem – kredītiestādēm – piedalīties EKS sistēmā kā banku grupai ar vairākiem norēķinu kontiem un vairākiem kredītiestādes kodiem (BIC kods).

Ar grozījumiem arī paredzēta savienojuma izveide ar eiro maksājumu sistēmas TARGET zibmaksājumu norēķinu (TARGET Instant Payment Settlement; TIPS) pakalpojumu, kas EKS sistēmas zibmaksājumu servisa lietotājiem nodrošinās vēl plašāku sasniedzamību Vienotajā eiro maksājumu telpā SEPA, kurā pašlaik jau 2057 maksājumu pakalpojumu sniedzēji no 20 Eiropas valstīm nodrošina zibmaksājumus saviem klientiem. Zibmaksājumi Latvijā pieejami vairāk nekā 90% kredītiestāžu klientu, un savienojums ar TIPS pakalpojumu paplašinās iedzīvotāju un uzņēmēju iespējas zibenīgi veikt maksājumus arī citu eiro zonas valstu kredītiestāžu klientiem un zibenīgi saņemt no tiem maksājumus.

Latvijas Bankas padome arī grozīja "Latvijas Bankas IBAN reģistra lietošanas kārtību", t.sk. pārsaucot par "Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra lietošanas kārtību" un uzlabojot Zibsaišu reģistra lietotājiem piedāvāto funkcionalitāti.

Normatīvo aktu grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 15. aprīlī.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija ir starpbanku eiro maksājumu sistēma, kas ietilpst Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2. EKS sistēma tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem.

Latvijas Bankas izveidotā un uzturētā zibmaksājumu infrastruktūra darbojas kopš 2017. gada 28. augusta. Zibmaksājumi ir kļuvuši par ikdienas maksājumu veidu, un kredītiestāžu klienti starpbanku maksājumus var veikt, neraizējoties par kredītiestāžu darba laiku, jo zibmaksājumus iespējams veikt zibenīgi katru dienu jebkurā diennakts laikā.

Latvijas Bankas apkopotā statistika liecina, ka kopš zibmaksājumu servisa darbības sākuma tajā veikti jau aptuveni 3.3 milj. zibmaksājumu aptuveni 650 milj. eiro apjomā.

Zibmaksājumu skaits strauji audzis kopš 2018. gada oktobra, kad tos saviem klientiem sāka piedāvāt "Swedbank" AS. Pašlaik zibmaksājumi pieejami jau vairāk nekā 90% Latvijas kredītiestāžu klientu. Zibmaksājumus veic Latvijas Banka, kā arī saviem klientiem piedāvā "Swedbank" AS, AS "Citadele banka" un AS "SEB banka". Tāpat zibmaksājumus var izmantot pārskaitījumiem uz daudzām eiro zonas valstu bankām (to sarakstu sk. https://www.ebaclearing.eu/services/instant-payments/participants/).

Baltijas valstis, īpaši Latvija, ir vadošās eiro zonā zibmaksājumu ieviešanā. Turpinoties zibmaksājumu attīstībai, gaidāms, ka kredītiestādes un finanšu nozares uzņēmumi jau tuvākajā laikā piedāvās saviem klientiem iespēju veikt šos maksājumus, izmantojot tikai mobilā tālruņa numuru, un nevajadzēs katram maksājumam ievadīt klienta konta IBAN numuru. Latvijas Banka uztur Zibsaišu reģistru, kas nodrošina klientu kontu IBAN numuru un mobilā tālruņa numuru saišu glabāšanu. Zibsaišu reģistrs nodrošina arī citu klienta kontam piesaistītu identifikatoru (piemēram, maksājumu karte, e-pasta adrese) glabāšanu un izmantošanu ērtai zibenīgu maksājumu veikšanai. Zibsaišu reģistrs ir izveidots kā EKS sistēmas sastāvdaļa un var tikt izmantots gan zibmaksājumu, gan arī citu maksājumu, t.sk. kredītiestāžu iekšējo maksājumu, ērtākai veikšanai.

Zibmaksājumu attīstība patērētājiem nozīmē būtisku laika ietaupījumu un dažādas iespējas labāk rīkoties ar savu naudu, t.sk. nākotnē izmantot zibmaksājumus tirdzniecības vietās un interneta veikalos jeb e-komercijā. Inovatīvais finanšu pakalpojums arī veicinās finanšu sektora attīstību un šīs nozares uzņēmumu konkurētspēju.