Publicēts: 11.11.2018.

Šogad gaismas festivālā "Staro Rīga 2018" pirmo reizi gaismas stāsts būs vērojams uz Latvijas Bankas centrālās ēkas fasādes K. Valdemāra ielā 2A. Festivāla apmeklētājiem no 2018. gada 16. novembra līdz 19. novembrim (no plkst. 17.00 līdz plkst. 23.00) uz Latvijas Bankas ēkas būs iespēja redzēt un dzirdēt vienu no valsts 100 gadu jubilejas svinību stāstiem – emocionālu un izzinošu vēstījumu par Latvijas Republikas, tās finanšu sistēmas un nacionālās centrālās bankas pagātni, šodienu un nākotni.

Latvijas Banka ir aktīvi iesaistījusies Latvijas valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programmā ar tās lomai atbilstošu saturu, nodrošinot valsts finanšu vēsturē nozīmīgu notikumu izpēti un izcilu personību ieguldījuma vērtējumu, radot valsts izveidei veltītu piemiņas un kolekcijas monētu sērijas un atsevišķas monētas, kā arī īstenojot citas aktivitātes, t.sk. piedaloties festivālā "Staro Rīga 2018". Latvijas valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programma veidota, paredzot svētku un paliekošu vērtību radīšanā iesaistīt visu sabiedrību, ikvienu cilvēku un iestādi.
Latvijas Banka Latvijas valsts 100 gadu jubilejas atzīmēšanu noslēgs ar valsts centrālās bankas 100 gadu jubileju 2022. gada 1. novembrī.

Festivāla "Staro Rīga 2018" laikā aizraujošā 3D projekcijas raisītā piedzīvojumā tiks izstāstīts Latvijas centrālās bankas stāsts – kādas apstākļu sakritības, kādi spēki un norises ļāva tapt Latvijas valstij un vēlāk likumsakarīgi arī tās finanšu sistēmai; ko katram no mums nozīmē Latvijas Bankas darbs šodien un rīt; kāda ir tautas dzejnieka Raiņa saistība ar zeltu un simbolu, ko reizēm mīļi saucam arī par Mildu?

Staro Riga 641x386

Spilgtais priekšnesums acīm, ausīm un iztēlei par vienu no valsts stūrakmeņiem būs skatāms uz nacionālās centrālās bankas fasādes K. Valdemāra ielā 2A (no Pils parka puses). Šā gaismas mākslas darba autors ir pieredzējušais režisors, scenāriju, konceptu un digitālu animācijas autors Māris Kalve.

Jau 11. gadu gaismas festivāls "Staro Rīga" izgaismo galvaspilsētu, sveicot Latviju dzimšanas dienā. "Staro Rīga" laikā pilsētvidē aplūkojami unikāli gaismas mākslas objekti. Uz namu fasādēm, pilsētas laukumos un skvēros var apskatīt dažādās tehnikās veidotus mākslas darbus un gaismas izrādes, rosinot ieraudzīt pazīstamas Rīgas pilsētas vietas jaunā gaismā. Šogad gaismas festivāls "Staro Rīga" notiek no 16. novembra līdz 19. novembrim, un tā tēma ir "Augšām cēlās gaismas pils". Festivālu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Rīgas dome, to organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Uzziņai

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un, lai to sasniegtu, Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.