Publicēts: 18.09.2018.

Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti līdz ar mācību gada sākumu atsāk vieslekcijas augstskolās Rīgā, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā un citur, skaidrojot un veidojot diskusijas aktuālos ekonomikas un finanšu politikas un teorijas jautājumos.

Šis lekciju piedāvājums palīdz augstskolu studentiem ekonomikas un uzņēmējdarbības studijās sasaistīt teoriju ar aktuālajām makroekonomiskajām un finanšu norisēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. Šādu kompleksu pieeju atbalsta un sekmē augstskolu mācībspēki un savās anketās pozitīvi novērtē un sagaida Latvijas Bankas ekonomistu vieslekcijas apmeklējušie studenti – aptuveni 90% to dalībnieku, tostarp ekonomikas mācībspēki, lekcijas novērtējuši kā labas un ļoti lietderīgas. Te tikai daži no līdzīgiem secinājumiem un novēlējumiem: "Ļoti vienkāršā un saprotamā valodā izklāstītas globālās ekonomikas aktualitātes, kā arī izklāstīti racionāli ieteikumi Latvijai nākotnē. [..] Turpināt izglītot cilvēkus par svarīgajām finanšu nozares lietām. [..] Vērst lielāku uzmanību uz Latvijas un Eiropas tendencēm, sniegt redzējumu par ES problēmām."

Lekcijās tiek apskatītas tādas eiro zonas centrālajām bankām aktuālas tēmas kā

  •    norises Latvijas tautsaimniecībā;
  •    eiro zonas tautsaimniecība un monetārā politika;
  •    pārmaiņu vēji Eiropā – Eiropas Savienības ekonomikas izaicinājumi un reformas globalizācijas un protekcionisma izaicinājumu laikā;
  •    globālās ekonomikas tendences.

Vienā no piedāvātajām vieslekcijām studentiem tiks sniegti ieteikumi, kā uzrakstīt izcilu diplomdarbu un uzvarēt Latvijas Bankas tradicionālajā studentu zinātnisko darbu konkursā.

Lektori ir vadošie Latvijas Bankas ekonomisti – starptautiskās ekonomikas eksperti Juris Kravalis, Andris Strazds, Inese Allika, ekonomisti Agnese Rutkovska, Oļegs Krasnopjorovs, Krista Kalnbērziņa, Ieva Opmane u.c.

Vieslekciju cikls tika uzsākts 2014./2015. mācību gadā. Kopumā šo gadu laikā notikušas vairāk nekā 100 lekcijas, kuras apmeklējuši gandrīz 4400 klausītāju.

Ieinteresētās augstskolas lekcijām var pieteikties Latvijas Bankā. Sīkāka informācija par lekcijām un prezentācijas pieejamas Latvijas Bankas makroekonomiskās analīzes portālā - https://www.makroekonomika.lv/lapa/vieslekcijas-augstskolas-pieteiksanas-rudens-semestrim.