Publicēts: 02.08.2018.

2018. gada 1. augustā Latvija pievienojās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) speciālajam datu izplatīšanas standartam Plus (SDIS Plus) un kļuva par 17. valsti pasaulē, kas īsteno augstākā līmeņa SVF datu izplatīšanas standarta iniciatīvu.

Pievienošanās SDIS Plus standartam ir Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un AS "Nasdaq Riga" kopīga darba rezultāts: Latvijas Banka koordinē SDIS Plus standarta īstenošanu, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde uztur valsts datu apkopojuma lapu (National Summary Data Page), un visas iesaistītās institūcijas sagatavo un publisko noteiktas statistisko datu kategorijas par iedzīvotājiem, finanšu, tautsaimniecības, fiskālo un ārējo sektoru.

Valstīm, kas pievienojušās SDIS Plus standartam, valsts datu apkopojuma lapas (National Summary Data Page) struktūra ir vienota, un tajā datu lietotājam ērti pieejama informācija par svarīgākajām valsts tautsaimniecības un finanšu statistisko datu kategorijām un atbildīgajām institūcijām, kā arī saites uz datiem, t.sk. mašīnlasāmā formātā, un skaidrojošajiem aprakstiem. Vienlaikus ar pievienošanos SDIS Plus standartam valsts datu apkopojuma lapā (National Summary Data Page) iekļautas jaunas statistisko datu kategorijas – institucionālo sektoru bilances, vispārējās valdības darījumi, vispārējās valdības kopējais bruto parāds, citu finanšu sabiedrību pārskats, finanšu stabilitātes rādītāji, parāda vērtspapīri, saskaņotais portfeļieguldījumu pārskats, saskaņotais tiešo investīciju pārskats un rezerves aktīvi valūtu dalījumā.

Latvijas un citu valstu statistiskie dati un skaidrojošie apraksti, kā arī papildu informācija ir pieejama SVF Datu izplatīšanas standartu biļetena padomes interneta vietnē (the Dissemination Standards Bulletin Board).

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no būtiskākajiem ir statistisko datu vākšana, glabāšana un apstrādāšana, kā arī statistiskās informācijas izstrāde, apkopošana, analīze un izplatīšana. Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī.