Publicēts: 25.01.2018.

Programmas mērķis – mainīt pašreizējo situāciju, kurā tikai katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs spēj pilnvērtīgi sekot līdzi finanšu un ekonomikas norisēm valstī 

Lai nodrošinātu stabilu tautsaimniecības attīstību, ikvienam sabiedrības loceklim nepieciešama vispārīga izpratne par sociālekonomiskajiem procesiem, kas ietekmē gan indivīda personisko, gan visas sabiedrības kopējo labklājību. Tas pamato, kādēļ viens no nacionālās centrālās bankas darbības virzieniem jau divdesmit gadus ir intereses rosināšana un izpratnes veicināšana par ekonomikas un finanšu jautājumiem. Tam domāts pasākumu komplekss – interneta vietne "Naudas skola", zināšanu centrs "Naudas pasaule", ekonomikas mācību līdzekļi un semināri skolotājiem, lekciju programma ekonomikā un finansēs studentiem.

No sprīdīšiem par saimniekiem

Valsts jubilejas gadā Latvijas Banka iesāks jaunu iniciatīvu, kas vērsta uz plašu sabiedrību, - finanšu izglītojošo programmu "No sprīdīšiem par saimniekiem". "Latvijas Faktu" veiktais socioloģiskais pētījums* par finanšu zināšanām liecina, ka tikai 13% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka izprot ekonomikas norises valstī, spēj sekot līdzi izmaiņām tautsaimniecībā un atbilstoši tām pieņemt finanšu lēmumus. Puse no Latvijas iedzīvotājiem (56%) cenšas sekot līdz ekonomikas norisēm, bet neizprot tās pilnvērtīgi, savukārt gandrīz trešdaļa (32%) neko nezina par ekonomikas procesiem un atzīst, ka tie viņus arī neinteresē.

Turklāt pētījuma rezultāti liecina, ka iedzīvotāju zināšanas par personīgās finanses ietekmējošām likumsakarībām ir labākas nekā praktiskā rīcība, jo ikdienā lielākā daļa balstās uz īstermiņa budžeta plānošanas mērķiem, ģimenes ienākumus un izdevumus plānojot tikai tuvākā mēneša griezumā. Tāpat svarīgi celt izpratni par makroekonomiskajiem procesiem, kas ietekmē ikviena cilvēka dzīvi un kurus ikvienam ir iespēja ietekmēt pilsoniskā līdzdalībā.

Vienlaikus pētījumā apstiprinās sakarība: jo augstākas iedzīvotāju zināšanas, jo augstāki ienākumi, kā arī lielāka izpratne par to, kā palielināt gan savu, gan valsts turīgumu.

Ielūdzam mediju pārstāvjus uz Latvijas Bankas finanšu izglītojošās programmas "No sprīdīšiem par saimniekiem" atklāšanas pasākumu 2. februārī plkst. 12:00 Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule" Rīgā, K.Valdemāra ielā 2A.

Pasākumā tiks prezentēts izglītojošs materiāls par personīgo un valsts budžeta plānošanu "10 patiesības par naudu", sniegta informācija par "Latvijas Faktu" pētījuma rezultātiem, kā arī mediji gūs ieskatu atjaunotajā Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule".

Pasākumā piedalīsies Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds, AS "SEB banka" valdes loceklis Kreditēšanas pārvaldes vadītājs Kārlis Danēvičs, Jauno fiziķu skola un daudzi citi.

Ieeja Latvijas Bankā ir ar iepriekš pieteiktām caurlaidēm, tāpēc lūdzam savu dalību iepriekš apstiprināt līdz 29. janvārim, sūtot e-pastu uz janis.silakalns@bank.lv, un, pasākumu apmeklējot, līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.


* Iedzīvotāju aptauja, kas veikta 2017. gada novembrī – decembrī.