Publicēts: 24.05.2017.

Šodien, 24. maijā, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izbraukuma sēdē apmeklēja Latvijas Banku. Sēdes laikā deputāti iepazinās ar Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbu un tās lomu valsts aizsardzībā.

Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes pamatuzdevums ir nodrošināt nacionālās centrālās bankas objektu aizsardzību pret fiziskiem apdraudējumiem (kas ietver materiālo vērtību, tostarp skaidras naudas, datu centru un centrālās bankas infrastruktūras, kā arī darbinieku aizsardzību). Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu kara laikā vai izņēmuma stāvoklī Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde tiek iekļauta Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.

Nacionālā banka cieši sadarbojas ar valsts aizsardzības un drošības iestādēm, tostarp ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgts sadarbības līgums, saskaņā ar kuru abas struktūras sadarbojas apmācību, treniņu, pieredzes apmaiņas un citās jomās.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem bija iespēja klātienē pārliecināties par nacionālās bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku profesionālo sagatavotību un iepazīties ar tehnisko nodrošinājumu.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.