Publicēts: 04.04.2017.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien, 4. aprīlī, tikās ar Latvijas Bankas padomi, lai iepazītos ar nacionālās bankas darba aktualitātēm, tostarp kopējās eiro zonas monetārās politikas īstenošanu un inovatīvu finanšu pakalpojumu projektiem.

Ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un citiem centrālās bankas vadības pārstāvjiem tika pārrunāta arī Latvijas attīstībai nozīmīgu reformu īstenošanas gaita, bez kurām monetārā politika nevar dot pilnvērtīgu pozitīvo efektu. Tautsaimniecības attīstībai un mūsu valsts konkurētspējas stiprināšanai nepieciešamas reformas nodokļu sistēmā, veselības aprūpē, izglītībā, uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, un nacionālā banka aktīvi piedalās analīzē balstītu priekšlikumu izstrādē.

Tikšanās laikā Raimonds Vējonis tika informēts par ātro jeb zibmaksājumu projektu, kas paredz šogad Latvijā nodrošināt tādus bezskaidras naudas maksājumus, lai nauda jebkurā diennakts laikā 24/7/365 režīmā nekavējoties nonāktu saņēmēja kontā. Latvijas Banka veido infrastruktūru zibmaksājumu nodrošināšanai starp Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmas (EKS sistēma) dalībniekiem, tādējādi veicinot bezskaidras naudas plašāku izmantošanu un iedzīvotājiem un uzņēmumiem ērtu inovatīvu maksājumu instrumentu attīstību Latvijā.

Valsts prezidents tika iepazīstināts arī ar vairāku citu projektu gaitu, tai skaitā vērtspapīru norēķinu platformas ieviešanu eiro zonā, reģionālas nozīmes naudas apstrādes centra attīstību u.c.

Raimonds Vējonis ar Latvijas Bankas vadību apsprieda aktuālo Latvijas tautsaimniecības situāciju. Latvijas Bankas padome 23. martā nolēma palielināt inflācijas prognozi 2017. gadam uz 2.7%, ņemot vērā pasaules pārtikas cenu tendences un naftas cenu kāpumu. Latvijas Bankas iekšzemes kopprodukta pieauguma prognoze (pēc neizlīdzinātiem datiem) 2017. gadam ir 3.0%.

Tikšanās dalībnieki vienojās turpināt regulāras konsultācijas Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgos jautājumos. 

Valsts prezidents Latvijas Banka 1

Valsts prezidents Latvijas Banka 2