Publicēts: 27.02.2017.

Latvijas Banka uz vispusīgas ekonomiskās analīzes pamata izstrādā un turpinās izstrādāt priekšlikumus ekonomiskās politikas veidošanai, kas atbalstītu straujāku valsts izaugsmi un monetārās politikas lēmumu iedarbīgumu.

Par nodokļu sistēmu Latvijā runāts gadiem, un pie laba rezultāta nav nonākts – ik gadu valda neziņa, ēnu ekonomika ir augsta, zaudējam konkurētspējā kaimiņiem. Lai sniegtu atbalstu valdībai darbā pie nodokļu politikas veidošanas turpmākajiem gadiem, Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju ir izstrādājusi nodokļu reformas priekšlikumus, kas apkopoti "Nodokļu stratēģijā 20/20", kuru nododam Jūsu vērtējumam un kurā detalizēti analizēta pašreizējā situācija un sniegti konkrēti priekšlikumi.

"Nodokļu stratēģijas 20/20" galvenais mērķis ir Latvijas uzņēmumu konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes un iedzīvotāju labklājības veicināšana, vienlaikus nodrošinot pozitīvu ietekmi uz valsts budžetu. Piedāvājam, kā samazināt nodokļu slogu, neiedragājot un faktiski pat palielinot valsts ieņēmumus. Gan nodokļu maksātāji, gan administrētāji iegūs arī no tā, ka nodokļu sistēma šīs reformas iznākumā kļūtu vienkārša, viegli saprotama un stabila.

Ja nacionālās bankas un uzņēmēju priekšlikumi gūs atbalstu valdībā un parlamentā, tā būs vērienīgākā nodokļu politikas reforma Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Tiks radīti labvēlīgi nosacījumi Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, mainīta  nodokļu maksātāju motivācija un mazināta ēnu ekonomika. Skaitļos runājot – 2020. gadā Latvijas IKP paredzams par 2.4% augstāks, salīdzinot ar esošo situāciju. Tie ir vairāk nekā 700 milj. eiro papildu ienākumi tautsaimniecības dalībniekiem.

"Nodokļu stratēģija 20/20"

→  Latvijas nodokļu sistēmas vērtējums un Latvijas Bankas priekšlikumi