Publicēts: 14.11.2016.

Lai veicinātu bērnu radošumu un zināšanas par Latvijas Republikas vēstures norisēm un mūsdienām, kā arī lai atzīmētu Latvijas Republikas 100 gadu jubileju, Latvijas Banka izsludina bērnu zīmējumu konkursu kolekcijas monētas "Mana Latvija" dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādei.
Konkursā aicināti piedalīties bērni, kuri vēl nav sasnieguši 13 gadu vecumu. Darbu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 10. janvāris. 1. vietas ieguvēja darbs pārtaps jaunā monētā.

Zīmējums monētas vienas puses dizaina izstrādei kā dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā var atspoguļot konkursa dalībnieka individuālo Latvijas un Latvijas valsts redzējumu visplašākajā izpratnē (piemēram, Latvijas valstiskums un valstiskuma simboli, vēstures fakti, pagātnes un mūsdienu kultūras vērtības un sasniegumi, flora un fauna, skola, ģimene, sadzīve un vaļasprieki). Monētas otrā pusē tiks attēlots Latvijas valsts ģerbonis.

Monētas zīmējums jāveido aplī, kura diametrs ir 18.0 cm, vienā vai vairākās krāsās, un tajā jāiekļauj nominālvērtības uzraksts "5 euro". Pieļaujama arī citu – īsu un tēmai atbilstošu – uzrakstu iekļaušana. Darbs jāsagatavo uz A4 formāta lapas, sagatavi var izdrukāt no Latvijas Bankas izsludinātā bērnu zīmējumu konkursa vietnes.

Viens autors var iesniegt ne vairāk kā 3 konkursa darbus – monētas dizaina piedāvājumus. Lapas otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvietas adrese, viena no vecākiem vai ieceltā aizbildņa kontaktinformācija (tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese). Autors pēc savas izvēles var norādīt arī savas mācību iestādes vai zīmēšanas skolas (pulciņa) nosaukumu. Detalizētāka informācija par konkursa norisi

Konkursa darbus vērtēs Latvijas Bankas monētu dizaina komisija, kas noteiks 20 godalgotos autorus, no viņu vidus izvēloties konkursa 1. vietas ieguvēju. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Latvijas Bankas interneta vietnēs (www.bank.lv un www.naudasskola.lv) līdz 2017. gada 20. februārim. Konkursa godalgotie autori tiks aicināti uz svinīgu pasākumu Latvijas Bankā.

Šis ir trešais Latvijas Bankas rīkotais bērnu zīmējumu konkurss naudas dizaina jomā. Pirmajā šādā konkursā uzvarēja tolaik 11 gadus vecā ludzāniete Guna Bārbale, un viņas zīmējums 2000. gadā nonāca uz Latvijas monētas UNICEF pasaules bērniem veltītajā monētu programmā "UNICEF "Pasaules bērniem"". 2008. gadā par konkursa "Mana sapņu monēta" uzvarētāju kļuva tolaik 6 gadus vecā rīdziniece Emīlija Adumāne ar darbu "Cūciņa", kas pārtapa kolekcijas monētā. Katrā konkursā tika iesniegti attiecīgi 4 000 un gandrīz 6 600 zīmējumu.

Latvijas Banka aktīvi piedalīsies valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programmā ar tās lomai atbilstošu saturu, nodrošinot valsts finanšu vēsturē nozīmīgu notikumu izpēti un izcilu personību ieguldījuma vērtējumu, kā arī radot vairākas valsts izveidei veltītu piemiņas un kolekcijas monētu sērijas un atsevišķas monētas. Latvijas valsts 100 gadu jubilejas pasākumu programma veidota, paredzot svētku un paliekošu vērtību radīšanā iesaistīt visu sabiedrību, ikvienu cilvēku un iestādi. Valsts 100 gadu jubilejas gaidīšanu ievadīs jau 2017. gadā plānotie darbi un pasākumi, bet Latvijas rotāšana svētku noskaņās ilgs piecus jubilejas gadus. Latvijas Banka valsts 100 gadu jubilejas atzīmēšanu noslēgs ar centrālās bankas 100 gadu jubileju 2022. gada 1. novembrī.

Latvijas Banka ir Latvijas centrālā banka – neatkarīga iestāde un Eirosistēmas dalībniece. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir tāds pats kā pārējām eiro zonas valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai – cenu stabilitāte (vidējā termiņā inflācija zemāka par 2%, bet tuvu tam). Tas ir būtisks priekšnoteikums stiprai, uz izaugsmi vērstai tautsaimniecībai, un tā sasniegšanai Latvijas Banka piedalās Eirosistēmas monetārās politikas lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā un īstenošanā.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka Eirosistēmas ietvaros papildus tam veic šādus pamatuzdevumus:

– pārvalda ārējās rezerves;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– veicina maksājumu sistēmu raitu darbību;
– sagatavo finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru.

 Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.