Publicēts: 13.06.2016.

Ceturtdien, 16. jūnijā, Latvijas Banka svinīgā pasākumā paziņos 14. ikgadējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultātus.

Pasākumā, kas 16. jūnijā plkst. 11:00 notiks apmeklētāju centrā "Naudas pasaule" (Latvijas Bankas centrālajā ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A), aicināti piedalīties mediju pārstāvji. Pasākumā Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks, ekonomists Andris Strazds sveiks konkursa laureātus, kam sekos godalgoto darbu apspriešana.

Latvijas Banka 2015./2016. studiju gadā rīkoja gadskārtējo, četrpadsmito Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – sekmēt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad konkursā iesniegti 13 darbi – kas ir vairāk nekā pirms gada, turklāt ar katru gadu aug iesniegto darbu kvalitāte. Autori ir 20 studenti (dažiem darbiem ir 2 autori) no trīs Latvijas augstskolām (Latvijas Universitātes, Banku augstskolas un Rīgas Ekonomikas augstskolas).

Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: valsts parāds un ekonomikas izaugsme, reālā konverģence un vidēju ienākumu slazds, monetārās politikas transmisija un inflācijas gaidas, iekšzemes kopprodukta īstermiņa prognozēšana, izglītības sistēmas efektivitāte u.c.

Sīkāka informācija par konkursu, tostarp pagājušā gada rezultātiem - https://www.makroekonomika.lv/par-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursu.

Pasākumu apmeklēt aicināti arī mediju pārstāvji, iepriekš piesakoties uz e-pasta adresi janis.silakalns@bank.lv vai zvanot pa tālruni 67022594.