Publicēts: 14.03.2016.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma 2013. gada 11. novembra kārtības Nr. 216/7 "Dalības kārtība Latvijas Bankas VNS sistēmā" grozījumus (spēkā ar 15.03.2016.).

Saskaņā ar grozījumiem valsts parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu līdz 1 mēnesim komisijas maksa par to glabāšanu Latvijas Bankas vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā) tiks aprēķināta katras kalendārās dienas beigās. Līdz šim šī maksa visiem vērtspapīriem tika aprēķināta par vērtspapīru atlikumu VNS sistēmā mēneša pēdējā dienā.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" grozījumus (spēkā ar 15.03.2016.).

Grozījumi sagatavoti, ņemot vērā pārmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paplašina politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas jēdzienu saturu, kā arī nodala no politiski nozīmīgas personas definīcijas politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīcijas. Grozījumi paredz attiecīgi papildināt noteikumus ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā izdalītajiem politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas jēdzieniem.

Vienlaikus no noteikumiem svītroti 19. un 20. punkts, ņemot vērā Satversmes tiesas 2016. gada 2. marta spriedumu.