Publicēts: 04.10.2023. Aktualizēts: 13.10.2023.

Latvijas Banka saskaņā ar tai piešķirto pilnvarojumu apkopo un publicē privāto pensiju fondu un pensiju plānu finanšu un darbības rādītāju kopsavilkumus.  Statistiskā informācija un dati ir balstīti uz privāto pensiju fondu individuāli iesniegtajiem uzraudzības pārskatiem, un tie tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības datu publicēšanas kalendāram*:

Publicēšanas datums

Publicēto datu periods

15.03.2023.

2022. gada 4. ceturksnis

15.06.2023.

2023. gada 1. ceturksnis

15.09.2023.

2023. gada 2. ceturksnis

15.12.2023.

2023. gada 3. ceturksnis

*2023. gada datu publicēšanas kalendārs

Tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti un publiskoti ceturkšņa pārskatu dati par privāto pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, pensiju plānu neto aktīvu kustības kopsavilkumu, kā arī informācija par ieguldījumu portfeli par situāciju iepriekšējā ceturkšņa pēdējā dienā.

Infografikas

Papildus Latvijas Banka reizi pusgadā publicē infografikas par privāto pensiju fondu darbību, kurās ilustratīvā veidā ataino aktuālos datus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

pdf 01  Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji

Infografiku arhīvs

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk