Publicēts: 19.10.2023.

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums, savukārt faktiskais maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī pēc rēķina saņemšanas.

Rēķinu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, sagatavo Latvijas Banka un nosūta to tirgus dalībniekam.

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Uzzināt vairāk