Publicēts: 24.10.2023.

Turpinājumā norādītā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku individuāli iesniegto kvantitatīvo informāciju par pārvaldniekiem un to pārvaldītajiem alternatīvajiem ieguldījumu fondiem.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu un darbības rādītāji

Reizi gadā statistisko datu sadaļā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki" ir apkopoti no visiem Latvijas Republikā licencētajiem un reģistrētajiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saņemtie statististiskie dati par situāciju alternatīvo ieguldījumu fondos pārskata gada pēdējā dienā.

Uzzini vairāk

Infografikas

Papildus Latvijas Banka par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un to pārvaldītajiem fondiem nozīmīgiem rādītājiem publicē infografikas ar apkopotiem informatīviem nozares datiem.

Infografiku arhīvs

Citu institūciju publicētie dati

Reizi gadā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde savā tīmekļvietnē publicē apkopojumu (sadaļā ESMA Market Reports/ Alternative investment funds) par Eiropas Savienības dalībvalstu alternatīvo ieguldījumu fondu darbību.

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk