Publicēts: 04.07.2024.

Kā iegūt tiesības piedāvāt kriptoaktīvu žetonus, kuri nav aktīviem piesaistīti un elektroniskās naudas žetoni?

Regula (ES) 2023/1114 kriptoaktīvus klasificē trijos veidos, kuri jānošķir cits no cita un uz kuriem attiecina atšķirīgas prasības atkarībā no riskiem, kas ar tiem saistīti. Klasifikācija pamatā ir balstīta uz to, vai kriptoaktīvu vērtība tiek stabilizēta, tos piesaistot citiem aktīviem. Detalizētāk par kriptoaktīvu klasifikāciju skatīt šeit.

Juridiskā persona ir tiesīga žetonu, kas nav aktīviem piesaistīts un elektroniskās naudas žetons, publiski piedāvāt vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai, ja tā:

1) izstrādājusi kriptoaktīvu balto grāmatu konkrētam kriptoaktīvam saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 6. panta prasībām;

2) paziņojusi Latvijas Bankai par kriptoaktīvu balto grāmatu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 8. panta prasībām un kārtību. Paziņojums jāiesniedz piedāvātājiem, personām, kuras lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai kriptoaktīvu tirdzniecības platformas operatoram. Latvijas Banka neprasa kriptoaktīvu balto grāmatu, kā arī tirgvedības paziņojumu iepriekšēju apstiprināšanu pirms to publicēšanas;

3) publicējusi kriptoaktīvu balto grāmatu savā tīmekļvietnē saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 9. panta prasībām un kārtību. Ja kāda kriptoaktīva publiskais piedāvājums, kurš nav aktīviem piesaistīts žetons vai e-naudas žetons, ir atbrīvots no pienākuma publicēt kriptoaktīvu balto grāmatu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 4. panta 2. vai 3. punktu, bet baltā grāmata tomēr ir izstrādāta brīvprātīgi, tās izstrādei un publicēšanai piemēro Regulas (ES) 2023/1114 prasības un kārtību;

4) izstrādājusi tirgvedības paziņojumus konkrētam kriptoaktīvam saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 7. pantu (ja attiecināms);

5) publicējusi tirgvedības paziņojumus konkrētam kriptoaktīvam saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 9.pantu (ja attiecināms);

6) atbilst Regulas (ES) 2023/1114 14. pantā noteiktajām prasībām personām, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai.

Ja kriptoaktīvs ir pielaists tirdzniecībai pēc tirdzniecības platformas operatora iniciatīvas un kriptoaktīvu baltā grāmata saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 9. pantu nav iepriekš publicēta regulā paredzētajos gadījumos, attiecīgās kriptoaktīvu tirdzniecības platformas operators ievēro iepriekš norādītās prasības.

Jebkuru turpmāku kriptoaktīva publisku piedāvājumu uzskata par atsevišķu publisku piedāvājumu, kam piemēro iepriekš minētās prasības, neskarot izņēmumu iespējamo piemērošanu turpmākajam publiskajam piedāvājumam. Turpmākiem piedāvājumiem nav vajadzīga atsevišķa kriptoaktīvu baltā grāmata, ja kriptoaktīvu baltā grāmata ir publicēta saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 9. un 12. pantu un persona, kas ir atbildīga par šādas baltās grāmatas izstrādāšanu, rakstiski piekrīt tās izmantošanai.

Izņēmumi minēto prasību piemērošanai

Iepriekšējo 1., 2., 3. un 5. punkta prasības nepiemēro nevienam no turpmāk minētajiem tādu kriptoaktīvu publiskajiem piedāvājumiem, kuri nav aktīviem piesaistīti žetoni vai e-naudas žetoni:

1) piedāvājums izteikts mazāk nekā 150 fiziskajām vai juridiskajām personām no dalībvalsts, ja šādas personas rīkojas savā vārdā;

2) 12 mēnešu laikā no piedāvājuma sākuma kriptoaktīva publiskā piedāvājuma kopējā atlīdzība Eiropas Savienībā nepārsniedz 1 000 000 eiro vai līdzvērtīgu summu citā oficiālā valūtā vai kriptoaktīvos;

3) kriptoaktīva piedāvājums ir adresēts tikai kvalificētiem ieguldītājiem, ja kriptoaktīvs var būt tikai šādu kvalificētu ieguldītāju turējumā.

Regulas (ES) 2023/1114 prasības nepiemēro tādu kriptoaktīvu publiskajiem piedāvājumiem, kuri nav aktīviem piesaistīti žetoni vai e-naudas žetoni, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

1) kriptoaktīvs tiek piedāvāts bez maksas. Kriptoaktīvs netiek uzskatīts par piedāvātu bez maksas, ja pircējiem ir jāsniedz vai jāapņemas sniegt piedāvātājam persondatus apmaiņā pret minēto kriptoaktīvu vai ja kriptoaktīva piedāvātājs saņem no šā kriptoaktīva iespējamiem turētājiem jebkādas trešo personu maksas, komisijas maksas vai monetāros labumus vai nemonetāros labumus apmaiņā pret minēto kriptoaktīvu.

2) kriptoaktīvs tiek radīts automātiski kā atlīdzība par sadalītās virsgrāmatas uzturēšanu vai darījumu validēšanu;

3) piedāvājums attiecas uz patēriņa žetonu, kas nodrošina piekļuvi esošai vai ekspluatācijā esošai precei vai pakalpojumam. Ja tāda kriptoaktīva publiskais piedāvājums attiecas uz patēriņa žetonu, kurš nodrošina piekļuvi precēm un pakalpojumiem, kas vēl nepastāv vai vēl nedarbojas, publiskā piedāvājuma ilgums, kā aprakstīts kriptoaktīvu baltajā grāmatā, nepārsniedz 12 mēnešu no kriptoaktīvu baltās grāmatas publicēšanas dienas.

4) kriptoaktīva turētājam ir tiesības to izmantot tikai apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem ierobežotā tādu tirgotāju tīklā, kuriem ir līgumiskas vienošanās ar piedāvātāju, ar nosacījumu, ka, ja katrā 12 mēnešu laikposmā kriptoaktīva publiskā piedāvājuma kopējā samaksa Eiropas Savienībā pārsniedz 1 000 000 eiro, piedāvātājs iesniedz Latvijas Bankai paziņojumu, kurā ietverts piedāvājuma apraksts un paskaidrots par šā piedāvājuma atbrīvošanu saskaņā ar šo izņēmumu. Latvijas Banka ir tiesīga pieņemt lēmumu, ka darbība neatbilst ierobežota tīkla atbrīvojumam un attiecīgi informē piedāvātāju.

Izņēmumus nepiemēro, ja piedāvātājs vai cita persona, kas rīkojas piedāvātāja vārdā, paziņojumā dara zināmu savu nodomu lūgt pielaidi tāda kriptoaktīva tirdzniecībai, kurš nav aktīviem piesaistīts žetons vai e-naudas žetons.

Regulas (ES) 2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumu, to skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, to skaitā NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmuma gadījumu sarakstu sk. Regulas (ES) 2023/1114 2. pantā.

Izmaksas

Netiek noteiktas papildu izmaksas, kas varētu būt saistītas ar tādu žetonu emisiju, kuri nav aktīviem piesaistīti un elektroniskās naudas žetoni.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

  • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
  • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija