Publicēts: 04.07.2024.

Kā iegūt tiesības piedāvāt elektroniskās naudas žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai?

Regula (ES) 2023/1114 kriptoaktīvus klasificē trijos veidos, kuri jānošķir cits no cita un uz kuriem attiecina atšķirīgas prasības atkarībā no riskiem, kas ar tiem saistīti. Klasifikācija pamatā ir balstīta uz to, vai kriptoaktīvu vērtība tiek stabilizēta, tos piesaistot citiem aktīviem. Detalizētāk par kriptoaktīvu klasifikāciju sk. šeit.

Elektroniskās naudas žetons ir kriptoaktīvu veids, kurš tiecas uzturēt stabilu vērtību, ko panāk, to piesaistot vienas oficiālas valūtas vērtībai. Šajā gadījumā ar oficiālo valūtu tiek saprasta kādas valsts oficiālā valūta, ko emitējusi centrālā banka vai cita monetārā iestāde.

Regulas (ES) 2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumu, to skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, to skaitā NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmuma gadījumu sarakstu sk. Regulas (ES) 2023/1114 2. pantā.

Elektroniskās naudas žetonu var emitēt un veikt tā publisku piedāvājumu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai tikai kredītiestāde vai elektroniskās naudas iestāde, kura ir paziņojusi par kriptoaktīvu balto grāmatu Latvijas Bankai un ir publicējusi minēto kriptoaktīvu balto grāmatu saskaņā Regulas (ES) 2023/1114 51. pantu.

Elektroniskās naudas žetonu emitenti vismaz 40 darbdienu pirms dienas, kad tie plāno publiski piedāvāt elektroniskās naudas žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai, paziņo par šo nodomu Latvijas Bankai. Minētais process ir līdzvērtīgs tam procesam, kurā esošie finanšu tirgus dalībnieki piesaka būtiskas pārmaiņas esošos pakalpojumos darbības atļaujas vai licences ietvaros.

Izņēmumi

1. Minētās prasības nepiemēro elektroniskās naudas žetonu emitentiem, kuriem piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Direktīvas 2009/110/EK 9. panta 1. punktu.

2. Regulas (ES) 2023/1114 IV sadaļu nepiemēro tiem elektroniskās naudas žetoniem, uz kuriem attiecina atbrīvojumu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 3. panta pirmās daļas 10. un 11. punktu (Direktīvas 2009/110/EK 1. panta 4. un 5. punktu).

Ja piemēro minētos izņēmumus, elektroniskās naudas žetonu emitenti izstrādā kriptoaktīvu balto grāmatu saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 51. pantu un 20 darbdienu pirms publicēšanas dienas iesniedz kriptoaktīvu balto grāmatu Latvijas Bankai. Latvijas Banka neprasa kriptoaktīvu baltās grāmatas apstiprināšanu pirms tās publicēšanas.

Jebkuru būtisku jaunu faktoru, būtisku kļūdu vai būtisku neprecizitāti, kas var ietekmēt elektroniskās naudas žetona novērtējumu, emitents apraksta, veicot grozījumus kriptoaktīvu baltajā grāmatā, kas tiek iesniegta Latvijas Bankai un publicēta emitenta tīmekļvietnē.

Izmaksas

Netiek noteiktas papildu izmaksas, kas saistītas ar elektroniskās naudas kriptoaktīvu emisijas pieteikumu izskatīšanu. Kriptoaktīvu emisijas apmērs tiek aprēķināts finanšu tirgus dalībnieka esošā regulējuma ietvaros.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

  • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
  • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija