Publicēts: 18.08.2021.

Piektdien, 20. augustā, sarunu festivālā LAMPA notiks Latvijas Bankas rīkota diskusija "Mežs – dvēselei" par līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Ilgtspējīgas attīstības pieeja meklē līdzsvaru starp dabas, cilvēka un ekonomiskās attīstības vajadzībām. Mežs ir vērā ņemams psihoemocionāla līdzsvara avots, latviskās mentalitātes un Latvijas ainavas sastāvdaļa un tādējādi būtiska ilgtspējas elementa – dzīves kvalitātes – neatņemama sastāvdaļa. Pandēmijas laikā piedzīvotā tūrisma objektu un to infrastruktūras pārslodze pierādīja, ka Latvijā ir nepieciešama kvalitatīvāka telpa rekreācijas vajadzībām.

Diskusijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā pilnveidojama valsts un pašvaldību īpašumā esošo mežu ilgtspējīga izmantošana?
  • Vai pašvaldību iedzīvotājiem jābūt noteicējiem pār apdzīvotas vietas ieskaujošiem mežiem?
  • Kādus mežus cilvēki vēlas redzēt Latvijā?

Diskusiju vadīs Latvijas Bankas padomes padomnieks, ilgtspējas virziena vadītājs Edvards Kušners, un tajā piedalīsies tūrisma organizatore, mežzinātnes inženiere, taku veidotāja Irina Sietiņa, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" pārstāvis un Vidzemes augstskolas lektors Juris Smaļinskis, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes docents un pētnieks Didzis Tjarve, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, kā arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, biedrības "Pierīgas pašvaldību apvienība" valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Pasākuma norises laiks – 20. augustā plkst.15.30–16.30, norises vieta – "Swedbank" ilgtspējas skatuve (14), tiešraide: Diskusija "Mežs - dvēselei".

lampa 2021 banklv 1000px

Latvijas Bankas eksperti piedalīsies vēl vairākās festivāla diskusijās:

  • Latvijas Bankas padomes padomnieks, ekonomists Andris Strazds 20. augustā plkst.19.00 piedalīsies Aizsardzības ministrijas rīkotajā diskusijā "Kā nepadarīt krīzi par ikdienu?" ("Drošā telts" (16); tiešraide: Diskusija "Kā nepadarīt krīzi par ikdienu?);
  • Edvards Kušners 21. augustā plkst.11.00 piedalīsies Valsts kontroles rīkotajā diskusijā "Kā Valsts kontrole var dot pēc iespējas lielāku sabiedrisko labumu?" ("Skatuve DOTS" (1); tiešraide: Diskusija "Kā Valsts kontrole var dot pēc iespējas lielāku sabiedrisko labumu?"), bet 21. augustā plkst.18.30 – Latvijas Dabas fonda rīkotajā diskusijā "Vai mazajām lietām ir svars?" ("Dabas un klimata skatuve" (11); 
  • Latvijas Bankas ekonomists Miķelis Zondaks 21. augustā plkst.12.30 piedalīsies "Sabiedrības par atklātību – Delna" sadarbībā ar Zviedru institūtu un Zviedrijas vēstniecību Latvijā rīkotajā diskusijā "Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?" un vadīs šo diskusiju (skatuve "Kā uz Delnas" (13); tiešraide: Saruna "Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?").

Sarunu festivāls LAMPA ir liela mēroga iniciatīva, atvērta platforma, kuras saturu veido vairāk nekā 300 organizāciju un aktīvu indivīdu, kopīgiem spēkiem radot vietu, kur brīvā, nepiespiestā gaisotnē apmainīties ar viedokļiem, un cieņpilnā veidā diskutēt par sabiedrībā aktuālām tēmām. Sīkāku informāciju par festivālu sk. Par festivālu – Sarunu festivāls LAMPA 2021.