Publicēts: 13.05.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 13. maijā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 5.0% uz 4.0%. Likmes aizdevumu iespējai uz nakti un noguldījumu iespējai uz nakti Latvijas Bankā netika mainītas. 

Lēmums pieņemts, ņemot vērā tālāku ekonomiskās aktivitātes kritumu, inflācijas kritumu un vājo kreditēšanas aktivitāti. Likmes mazināšana dotu papildus stimulu starpbanku latu naudas tirgus aktivitātes veicināšanai un motivētu bankas pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības kreditēšanai. 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.05.2009. 4.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.500
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.000
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes 24.03.2009. 1.000


Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumus " (stājas spēkā 2009. gada 1. jūnijā).
Jaunie noteikumi paredz kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur un anulē licenci šim uzņēmējdarbības veidam ne tikai Latvijas Republikā, bet Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētām kapitālsabiedrībām.
Lai veicinātu klientu apkalpošanas drošību, patērētāju tiesību aizsardzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, noteikumos ir precīzākas prasības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietām. 

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumus kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai" (stājas spēkā 2009. gada 1. jūnijā). Ieteikumi izstrādāti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un veicina cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Ieteikumi ietver sevī norādījumus iekšējās kontroles sistēmas izveidei, kā arī detalizētāk izskaidro prasības klienta identifikācijas un  izpētes pasākumiem. 

Interesentiem minētie noteikumi un ieteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti". 

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.