Publicēts: 23.10.2023.

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums, 147.³ pants, faktiskais maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk