Publicēts: 23.10.2023. Aktualizēts: 03.01.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas regulētā tirgus organizētājam ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums
Incidenta ziņojums Incident report form for Nasdaq    pēc incidenta atklāšanas
Akcionāru saraksts   Free report 31.janv G
Biedru saraksts Free report   pēc izmaiņām biedru sarakstā
* DZS – Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija.
G – gada informācija.

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti regulētā tirgus organizētāji.

Pārskats sniedzams brīvā formā.

Konsultācijas:

info@bank.lv
(pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Atbilstoši FITL 12. panta otrajai daļai, tiek sagatavotas un iesniegtas regulētā tirgus organizētāja akcionāru saraksta izmaiņas.

Prasības attiecas uz Latvijā reģistrētiem regulētā tirgus organizētājiem.

Pārskats sniedzams brīvā formā.

Konsultācijas

info@bank.lv
(pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Atbilstoši FITL 36. panta devītajai daļai, tiek sagatavotas un iesniegtas biedru saraksta izmaiņas. Prasības attiecas uz Latvijā reģistrētiem regulētā tirgus organizētājiem.

Pārskats sniedzams brīvā formā.

Konsultācijas

info@bank.lv
(pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)


Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk