Publicēts: 23.10.2023.

Latvijas Banka var anulēt regulētā tirgus organizētājam izsniegto licenci, pamatojoties uz regulētā tirgus organizētāja rakstveida iesniegumu Latvijas Bankā licences anulēšanai.

Licences anulēšanas process

  • regulētā tirgus organizētāja konsultēšana par iesnieguma sagatavošanu;
  • saņemtā iesnieguma izvērtēšana;
  • lēmuma pieņemšana un regulētā tirgus organizētāja konsultēšana izsniegtās licences anulēšana.

Latvijas Banka pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas:

  • pieņem lēmumu par licences anulēšanu regulētā tirgus organizētāja pakalpojumu sniegšanai;
  • informē regulētā tirgus organizētāju par pieņemto lēmumu;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kā arī par regulētā tirgus organizētāja pakalpojumu sniegšanai izsniegtās licences anulēšanu informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Latvijas Banka īsteno regulētā tirgus organizētāja uzraudzību līdz brīdim, kad tas pilnībā nokārtojis saistības pret saviem dalībniekiem un klientiem.

Regulētā tirgus organizētāja uzraudzība

Uzraudzības process regulētā tirgus organizētājam.

Uzzināt vairāk