Publicēts: 01.02.2024.
 

 

 

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 14. pants, savukārt faktiskais maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī pēc rēķina saņemšanas.

Rēķinu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, sagatavo Latvijas Banka un nosūta to tirgus dalībniekam.

Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk