Publicēts: 15.08.2023. Aktualizēts: 11.03.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas apdrošināšanas sabiedrībām un filiālēm ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums Pārskatu iesniedz
Maksātspējas II pārskats uzraudzības vajadzībām (Solvency II reporting_SOLO) QES ne vēlāk kā 5 nedēļas pēc pārskata perioda beigām  C Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Maksātspējas II pārskats uzraudzības vajadzībām (Solvency II reporting_SOLO) AES ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc pārskata perioda beigām  G Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Maksātspējas II pārskats statistikas vajadzībām (LB ECB reporting_SOLO) LB-QES ne vēlāk kā 5 nedēļas pēc pārskata perioda beigām  C Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Maksātspējas II pārskats statistikas vajadzībām (LB ECB reporting_SOLO) LB-AES ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc pārskata perioda beigām  G Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Pārskats par tiešo apdrošināšanu (L01) ASC-25D 25. diena C Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pārskatu veidņu atsevišķu pozīciju izvērsums (L06) ASC-5N ne vēlāk kā 5 nedēļas pēc pārskata perioda beigām  C Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskati:
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas portfeļa pārskats (L03)
Pārskats par saņemtajām sūdzībām (L10)
Pārskats par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem (L11)
ASG-2M ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc pārskata gada beigām G Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
Dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa pārskati:
Pārskats par tiešo apdrošināšanu (L01)
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins (L02)
Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilance (L08)
Statistiskie dati par dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles atsevišķām prasību un saistību pozīcijām (L09)
AFC-25D 25. diena C Dalībvalstu dzīvības/nedzīvības apdrošinātāju filiāles
Dalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskati:
Pārskats par saņemtajām sūdzībām (L10)
Pārskats par apdrošināšanas izplatīšanas kanāliem (L11)
AFG-2M ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc pārskata gada beigām G Dalībvalstu dzīvības/nedzīvības apdrošinātāju filiāles
Apdrošinātāju pārskats par izdevumu struktūru (L04) ASG-25D 25. diena G Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības; Dalībvalstu dzīvības/nedzīvības apdrošinātāju filiāles
Apdrošinātāju publiskie ceturkšņa pārskati AKPCP ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc pārskata perioda beigām C Dzīvības/nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības
* DZS - Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija.
G – gada informācija.

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības. 

Informācija par taksonomiju - EAAPI Uzraudzības datu ziņošana (angļu valodā)

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

  • FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” 
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
  • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/35 - (2014. gada 10. oktobris), - ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/ 138/ EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
  • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/894 - (2023. gada 4. aprīlis), -ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK piemērošanai attiecībā uz veidnēm, kuras apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības izmanto, lai iesniegtu savām uzraudzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama to uzraudzībai, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības.

Informācija par taksonomiju - EAAPI Uzraudzības datu ziņošana (angļu valodā)

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības un dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības un dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības un dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības un dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības .

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 228 "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022678 (metodoloģiskie jautājumi)


Apdrošināšanas sabiedrību un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm.

Uzzināt vairāk