Publicēts: 19.09.2023.

Latvijas Banka brīdina par Lagrand Group (turpmāk – Lagrand) piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem tīmekļvietnē www.lagrandg.com.

Lagrand pārstāvji maldinoši uzdodas par licencētiem ieguldījumu brokeriem un aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. Veicot maksājumus šim uzņēmumam, jums nebūs iespēju atgūt pārskaitītos finanšu līdzekļus.

Latvijas Banka nav piešķīrusi darbības atļauju Lagrand, un šī uzņēmuma uzņēmējdarbība nav pakļauta Latvijas Bankas uzraudzībai. Latvijas Banka aicina nesaistīties darījumos ar Lagrand, kā arī neveikt maksājumus uz tā norādītiem maksājumu vai virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju kontiem.

Latvijas Banka brīdina, ka pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem veiktie ieguldījumi netiek aizsargāti un var tikt izkrāpti bez iespējas tos atgūt.

Latvijas Banka uzrauga tikai licencētus finanšu tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu, piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Ja jums ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā ar iesniegumu.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, rekomendējam doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

Latvijas Banka aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā, pretējā gadījumā pastāv liela iespēja, ka par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem uzdodas krāpnieki.

Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama Latvijas Bankas tīmekļa vietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Savukārt Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Klientu aizsardzība uzzināsiet, kā atpazīt nelicencētu pakalpojumu piedāvājumus un krāpšanas mēģinājumus, kā pasargāt sevi un kā rīkoties, ja esat kļuvis par krāpnieku upuri vai esat uzrunāts sadarboties ar nezināmām personām. Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzzināt vairāk