Publicēts: 01.12.2022. Aktualizēts: 02.07.2024.

Jebkuram Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā Noguldījumu garantiju likumu tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c.

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds ir izveidots, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka, bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt viņa noguldījumu un noguldījumu piesaistītājam anulēta licence vai tiesa pasludinājusi to par maksātnespējīgu, vai citā gadījumā, kad Latvijas Banka ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos. Fonds ir izveidots un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu.

Fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu veic Latvijas Banka.

Atlīdzības izmaksa saskaņā ar likumu jāsāk ne vēlāk kā 8 darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Noguldījumu garantiju likums nosaka: ja Fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar likumu, Latvijas Banka var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no noguldījumu piesaistītāja vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda. Un visbeidzot, ja citas iespējas aizņemties ir izsmeltas, Finanšu ministrija nodrošina garantētās atlīdzības izmaksai valsts budžeta līdzekļus.

Fonda līdzekļi tiek uzkrāti no noguldījumu piesaistītāju (t.i., banku un krājaizdevu sabiedrību) ik ceturkšņa maksājumiem, kas ir Noguldījumu garantiju likumā noteikts procents no piesaistīto noguldījumu apjoma, kas koriģēts ar riska koeficientu, kā arī no Fonda līdzekļu pārvaldīšanā gūtajiem ienākumiem.

Latvijas Noguldījumu garantiju fonda dalībnieki

Fonda dalībnieki ir noguldījumu piesaistītāji, kas ir Latvijas Republikā reģistrētas bankas (tai skaitā to filiāles Eiropas Savienības dalībvalstīs) un Noguldījumu garantiju likumā paredzētajos gadījumos Eiropas Savienības dalībvalsts bankas filiāle Latvijā, kā arī ārvalstu banku filiāles un krājaizdevu sabiedrības.

 • Akciju sabiedrība "LPB Bank"
 • Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
 • Akciju sabiedrība "Citadele banka"
 • Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
 • AS "Industra Bank"
 • AS "SEB banka"
 • BluOr Bank AS
 • Signet Bank AS
 • "Swedbank" AS
 • Cēsu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Kauguru Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Kooperatīvā krājaidzevu sabiedrība "Allažu saime"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Avots 37"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Sķilbēni"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA"
 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES KAPITĀLS"
 • Kooperatīvā sabiedrība "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
 • Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība"
 • Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrību KKS "Jūrnieku forums"
 • Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Nītaures Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Pūres Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Straupes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Vecpiebalgas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
 • Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Noguldījumu aizsardzības sistēma

Darbības pārskati

Noguldījumu garantiju fonda 2023.gada darbības pārskats