Publicēts: 21.06.2023.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority, ESMA) brīdina par krāpniekiem, kuri, uzdodoties par iestādes darbiniekiem vai izmantojot tās zīmolu, liek iedzīvotājiem veikt dažādas darbības, piemēram, izpaust personas, maksājumu karšu vai autentifikācijas datus vai piedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus, atvērt zvanītāja nosauktas tīmekļvietņu adreses internetā un veikt darbības atbilstoši instrukcijai.

Latvijas Banka un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde aicina šādās situācijās neveikt nekādas darbības, nesniegt informāciju, pārtraukt sarunu.

Detalizētāka informācija par brīdinājumu pieejama angļu valodā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes tīmekļvietnē.

Lai nekļūtu par krāpnieku upuri, Latvijas Banka aicina būt modriem, kritiski izvērtēt aizdomīgu zvanītāju sniegto informāciju un nekādā gadījumā nesadarboties.

Saistībā ar finanšu nozares uzraudzības iestādēm būtiski pievērst uzmanību šādai informācijai:

  • finanšu nozares uzraudzības iestāžu darbinieki nezvana finanšu iestāžu klientiem. Tas notiek tikai situācijās, kad finanšu iestāžu klienti pēc savas iniciatīvas ir vērsušies šajās iestādēs, lai noskaidrotu kādu interesējošu jautājumu, un notikusi vienošanās par turpmāku sarunu pa tālruni;
  • finanšu nozares uzraudzības iestādes nekad nelūdz nosaukt maksājumu karšu vai internetbankas autorizācijas informāciju, vai nepiedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus;
  • saziņas pamatvaloda nav krievu valoda;
  • informāciju par finanšu nozares uzraudzības iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas skar klientu intereses, minētās iestādes publicē savās tīmekļvietnēs, šī informācija ir publiski pieejama. Iestādes par to personīgi neinformē kādas finanšu institūcijas klientus, zvanot tiem pa tālruni.

Latvijas Banka arī aicina sadarboties tikai ar licencētiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Latvijas finanšu tirgus dalībnieku reģistrs pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē sadaļā Tirgus dalībnieki.

Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzzināt vairāk