Publicēts: 16.02.2023.

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri, uzdodoties par Gērnsijas vai dažādu citu finanšu nozares uzraudzības iestāžu darbiniekiem, vai minēto iestāžu uzdevumā sniedz nepatiesu informāciju un liek sazvanītajiem iedzīvotājiem veikt dažādas darbības, piemēram, nosaukt personas datus, maksājumu karšu vai autentifikācijas datus, liek pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi vai piedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus, atvērt zvanītāja nosauktas tīmekļvietņu adreses internetā un veikt darbības atbilstoši instrukcijai.

Latvijas Banka aicina šādās situācijās neveikt nekādas darbības, nesniegt informāciju, pārtraukt sarunu.

Saistībā ar finanšu nozares uzraudzības iestādēm būtiski pievērst uzmanību šādai informācijai:

  • finanšu nozares uzraudzības iestāžu darbinieki nezvana finanšu iestāžu klientiem. Tas notiek tikai situācijās, kad finanšu iestāžu klienti pēc savas iniciatīvas ir vērsušies šajās iestādēs, lai noskaidrotu kādu sev interesējošu jautājumu, un notikusi vienošanās par turpmāku sarunu pa tālruni;
  • finanšu nozares uzraudzības iestādes nekad nelūdz nosaukt karšu un internetbankas informāciju, nesniedz padomus pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi vai nepiedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus;
  • saziņas pamatvaloda nav krievu valoda;
  • informāciju par finanžu nozares uzraudzības iestāžu pieņemtajiem lēmumiem un rīcību, kas skar klientu intereses, minētās iestādes publicē savās mājaslapās, šī informācija ir publiski pieejama. Iestādes par to personīgi neinformē kādas finanšu institūcijas klientus, zvanot tiem pa tālruni.

Lai nekļūtu par krāpnieku upuri, Latvijas Banka aicina būt modriem, kritiski izvērtēt aizdomīgu zvanītāju sniegto informāciju un nekādā gadījumā nesadarboties.

Latvijas Banka arī aicina sadarboties tikai ar licencētiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Latvijas finanšu tirgus dalībnieku reģistrs pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē sadaļā Tirgus dalībnieki.

Uzmanies no krāpniekiem

Neiekrīti krāpnieku un nelicencētu pakalpojumu sniedzēju lamatās!

Uzzināt vairāk