Publicēts: 08.12.2022.

Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK) brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni nejauši izvēlētiem Latvijas iedzīvotājiem, uzdodoties par dažādu finanšu uzraudzības iestāžu darbiniekiem vai minēto iestāžu uzdevumā, sniedz nepatiesu informāciju un liek veikt dažādas darbības, piemēram, nosaukt personas datus, maksājumu karšu vai autentifikācijas datus, liek pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi vai piedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus, atvērt zvanītāja nosauktas tīmekļvietņu adreses internetā un veikt darbības atbilstoši instrukcijai.

FKTK aicina šādās situācijās neveikt nekādas darbības, nesniegt informāciju, pārtraukt sarunu.

Informācija, kurai būtiski pievērst uzmanību attiecībā par finanšu uzraudzības iestādēm:

  • darbinieki nezvana finanšu iestāžu klientiem. Tas notiek tikai situācijās, kad finanšu iestāžu klienti pēc savas iniciatīvas ir vērsušies šajās iestādēs, lai noskaidrotu kādu sev interesējošu jautājumu, un notikusi vienošanās par turpmāku sarunu pa tālruni;
  • šis iestādes nekad nelūdz nosaukt karšu un internetbankas informāciju, nesniedz padomus pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi vai nepiedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus;
  • saziņas pamatvaloda nav krievu valoda;
  • lietotie tālruņa numuri nesākas ar Latvijas kodu +371. Tomēr jābūt piesardzīgiem, jo krāpnieki var izmantot tālruņa numurus, kas sākas ar Latvijas vai citu valstu kodu;
  • Informāciju par šo iestāžu pieņemtajiem lēmumiem un rīcību, kas skar klientu intereses, minētās iestādes publicē savās mājaslapās, šī informācija ir publiski pieejama. Iestādes par to personīgi neinformē kādas finanšu institūcijas klientus, zvanot tiem pa tālruni.

Lai nekļūtu par krāpnieku upuri, FKTK aicina būt modriem, kritiski izvērtēt aizdomīgu zvanītāju sniegto informāciju un nekādā gadījumā nesadarboties.

FKTK arī aicina sadarboties tikai ar licencētiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku reģistrs pieejams FKTK tīmekļvietnē sadaļā Tirgus dalībnieki.