Publicēts: 28.05.2024.

EBI koordinē jautājumu un atbilžu (Q&A) procesu, atbildot uz ieinteresēto personu jautājumiem attiecībā uz Direktīvas 2013/36/ES, Regulas (ES) 575/2013, Direktīvas 2014/59/ES un Direktīvas 2014/49/ES, kā arī saistīto tehnisko standartu piemērošanu.

EBI atbildes uz jautājumiem (angļu valodā)