Publicēts: 16.04.2019. Aktualizēts: 14.06.2019.

Godājamais respondent!

Tieši Jūs, savlaicīgi iesniedzot precīzus un pareizus pārskatus, piedalāties tādas ticamas, kvalitatīvas un savlaicīgas statistikas sagatavošanā, kura nepieciešama Eiropas Centrālajai bankai (turpmāk – ECB) un Latvijas Bankai savu uzdevumu veikšanai un lēmumu pieņemšanai. Turklāt šādu statistikas datu pieejamība ļauj ikvienam tautsaimniecības dalībniekam, tostarp arī Jums, novērtēt attiecīgo nozaru attīstību un salīdzināt savu rādītāju dinamiku ar kopējām tendencēm.

Latvijas Bankas uzdevumus un tiesības statistikas jomā nosaka likums "Par Latvijas Banku" un Padomes 1998. gada 23. novembra Regula Nr. 2533/98 par statistikas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (turpmāk – Regula) (par Latvijas Bankas uzdevumiem statistikas jomā vairāk lasiet šeit. Minētie tiesību akti arī paredz tās statistikas jomas, par kurām ir atbildīga ECB un Latvijas Banka, un tās pārskata sniedzēju grupas, kam ir pienākums sniegt datus. Statistikas jomā spēkā ir arī citi Eiropas Savienības, tostarp ECB, tiesību akti, kas attiecas uz konkrētām statistikas jomām un nosaka pārskata sniedzēju grupas, kurām ir pienākums sniegt datus, kā arī sniedzamos datus. Latvijas Banka savos pārskatu sagatavošanas noteikumos iestrādā minēto tiesību aktu prasības.

Jāatceras, ka saskaņā ar Regulu ECB un Latvijas Bankai ir tiesības pārbaudīt un piespiedu kārtā vākt statistikas informāciju un ka ECB var piemērot sankcijas pārskata sniedzējiem, uz kuriem attiecas ECB prasības (to attiecīgi nosaka Regulas 6. un 7. pants).

Jums nevajadzētu bažīties par to, ka Latvijas Bankai sniegtie individuālie dati varētu tikt nelikumīgi izpausti, jo Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Regulu, ievēro konfidencialitāti.

Gatavojot savus datus, atcerieties, ka Latvijas Banka ir Jūsu sadarbības partneris, kurš labprāt palīdzēs ar konsultācijām un padomu pārskatu aizpildīšanā, kā arī atbildēs uz jebkuru Jūsu jautājumu par datu sagatavošanas metodoloģiju.