Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15 Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai FKTK ieteikumi Pieņemti 09.11.2014. Stājas spēkā 09.11.2014.
Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 3 Pieņemti 05.01.2021. Stājas spēkā 13.01.2021.
Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 144 Pieņemti 04.09.2019. Stājas spēkā 13.09.2019.
Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 182 Pieņemti 29.09.2020. Stājas spēkā 08.10.2020.