Publicēts: 30.11.2022. Aktualizēts: 05.01.2023.

Šajā sadaļā pieejama XBRL taksonomiju pakotne ZIP arhīva formātā, kas satur informāciju par visiem uzrauga izstrādātajiem XBRL pārskatiem.

Informācija par pārskatiem, to derīguma periodu un pārskatos pieejamajiem Validācijas nosacījumiem atrodama zem atbilstošā pārskata izvēlnes.

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2016-11-14/mod/akpcp.xsd 1.0.0 2016-11-21 2016-09-01 2017-12-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2018-06/2018-06-07/mod/akpcp.xsd 1.0.1 2018-06-07 2018-01-01 2019-12-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2020-04-06/mod/akpcp.xsd 1.0.2 2020-04-06 2020-01-01 2020-03-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2020-07-28/mod/akpcp.xsd 1.0.3 2020-07-28 2020-04-01 2021-06-30
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2021-09-16/mod/akpcp.xsd 1.0.4 2021-09-16 2021-07-01 Šobrīd

  AKPP-Validācijas-2021-09-30

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AMLBKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlbkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2020-01-01 Šobrīd
AMLAIFPKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlaifpkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZAKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzakn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZASKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzaskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIBSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlibskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIPSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlipskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLKKSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlkkskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLMIENIKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlmienikn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLPPFKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlppfkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd

  AMLIK-Validācijas-2022-02-14

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
APP /images/uzraudziba/eu/app/its-2018-08/2018-08-15/mod/app.xsd 1.0.0 2018-08-15 2018-10-01 2020-12-31
APP /images/uzraudziba/eu/app/its-2021-01/2021-01-06/mod/app.xsd 1.0.1 2021-01-06 2021-01-01 Šobrīd

  APP-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-con.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-con.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-con.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd

  BPCP-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPV /images/uzraudziba/eu/bpv/its-2021-11/2021-11-11/mod/bpv.xsd 1.0.0 2021-11-11 2021-01-01 Šobrīd

  BPV-Validācijas-2022-02-14

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDPR /images/uzraudziba/eu/csdpr/its-2018-10/2018-10-30/mod/csdpr.xsd 1.0.0 2018-10-30 2018-01-01 2021-09-30
CSDPR /images/uzraudziba/eu/csdpr/its-2021-12/2021-12-30/mod/csdpr.xsd 1.1.0 2021-12-30 2021-10-01 Šobrīd

  CSDPR-Validācijas-2022-02-14

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDR22EE /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22ee.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LT /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lt.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LV /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lv.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22EE /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22ee.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22IS /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22is.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LT /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lt.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LV /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lv.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd

  CSDR22-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KKVMIKT /images/uzraudziba/eu/kkvmikt/its-2017-12/2017-12-22/mod/kkvmikt.xsd 1.0.0 2017-12-22 2018-01-01 Šobrīd

  KKVMIKT-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KPNRA-CON /images/uzraudziba/eu/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-con.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd
KPNRA-IND /images/uzraudziba/eu/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-ind.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd

  KPNRA-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MIENI-BPZ /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-bpz.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KPA /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kpa.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KLL /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kll.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-10-01 Šobrīd

  MIENI-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
NILLTF-RER /images/uzraudziba/eu/nilltf/its-2019-01/2019-01-08/mod/nilltf-rer.xsd 1.0.0 2019-01-08 2019-01-01 Šobrīd

  NILLTF-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
PPFGP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfgp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-01-01 2018-12-31
PPFCP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfcp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-04-01 2019-12-31
PPFGP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfgp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2019-01-01 Šobrīd
PPFCP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfcp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2020-01-01 Šobrīd

  PPFP-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MNGFPKK-BAN /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-ban.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-01-01 Šobrīd
MNGFPKK-KKS /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-kks.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd
SNMNGF /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/snmngf.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd

  SNMNGF-Validācijas-2021-07-22

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
VFPCP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpcp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-04-01 2017-12-31
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpmp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-09-01 2018-01-31
VFPCP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpcp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-01-01 Šobrīd
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpmp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-02-01 2021-09-30
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2021-10-07/mod/vfpmp.xsd 1.0.2 2021-10-07 2021-10-01 Šobrīd

  VFPP-Validācijas-2021-10-14