Šajā sadaļā pieejamas XBRL taksonomijas, kas satur informāciju par visiem izstrādātajiem XBRL pārskatiem.

Informācija par pārskatiem, to derīguma periodu un pārskatos pieejamajiem Validācijas nosacījumiem atrodama zem atbilstošā pārskata izvēlnes.

 

Latvijas Banka (FKTK arhīvs)

Aktualizēts: 14.02.2024.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Valsts fondēto pensiju mēneša pārskati
VFPMP http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2023-01/2022-12-22/mod/vfpmp.xsd 2.0.0 01.03.2023.
Valsts fondēto pensiju ceturkšņa pārskati
VFPCP http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2023-01/2022-12-22/mod/vfpcp.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Valsts fondēto pensiju mēneša pārskati
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2021-10-07/mod/vfpmp.xsd 1.0.2 01.10.2021. 28.02.2023.
Valsts fondēto pensiju mēneša pārskati
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpmp.xsd 1.0.1 01.02.2018. 30.09.2021.
Valsts fondēto pensiju ceturkšņa pārskati
VFPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpcp.xsd 1.0.1 01.01.2018. 31.12.2022.
Valsts fondēto pensiju mēneša pārskati
VFPMP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpmp.xsd 1.0.0 01.09.2017. 31.01.2018.
Valsts fondēto pensiju ceturkšņa pārskati
VFPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpcp.xsd 1.0.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskati
PPFCP http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2023-01/2023-06-01/mod/ppfcp.xsd 2.0.0 01.04.2023.
Privāto pensiju fondu gada pārskati
PPFGP http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2023-01/2023-06-01/mod/ppfgp.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskati
PPFCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfcp.xsd 1.0.1 01.01.2020. 31.03.2023.
Privāto pensiju fondu gada pārskati
PPFGP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfgp.xsd 1.0.1 01.01.2019. 31.12.2022.
Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskati
PPFCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfcp.xsd 1.0.0 01.04.2017. 31.12.2019.
Privāto pensiju fondu gada pārskati
PPFGP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfgp.xsd 1.0.0 01.01.2017. 31.12.2018.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2023-01/2023-01-26/mod/akpcp.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2021-09-16/mod/akpcp.xsd 1.0.4 01.07.2021. 31.12.2022.
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2020-07-28/mod/akpcp.xsd 1.0.3 01.04.2020. 30.06.2021.
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2020-04-06/mod/akpcp.xsd 1.0.2 01.01.2020. 31.03.2020.
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2018-06/2018-06-07/mod/akpcp.xsd 1.0.1 01.01.2018. 31.12.2019.
Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati
AKPCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/akpp/its-2016-11/2016-11-14/mod/akpcp.xsd 1.0.0 01.09.2016. 31.12.2017.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums, konsolidēti
KPNRA-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-con.xsd 1.0.0 01.01.2016.
Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums, individuāli
KPNRA-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-ind.xsd 1.0.0 01.01.2016.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Pārskats par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu
KKVMIKT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kkvmikt/its-2017-12/2022-12-13/mod/kkvmikt.xsd 1.0.1 01.01.2023.
Pārskats par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu
KKVMIKT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kkvmikt/its-2017-12/2017-12-22/mod/kkvmikt.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, konsolidēti
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-con.xsd 1.0.2 01.10.2020.
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, individuāli
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.2 01.10.2020.
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, konsolidēti
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-con.xsd 1.0.1 01.01.2020. 30.09.2020.
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, individuāli
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.1 01.01.2020. 30.09.2020.
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, konsolidēti
BPCP-CON http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-con.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2019.
Banku publiskais ceturkšņa pārskats, individuāli
BPCP-IND http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2019.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa pārskats ar iesniegšanas termiņu 25 dienas
AFC-25D http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/afc-25d.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošinātāju filiāļu gada pārskats ar iesniegšanas termiņu 2 mēneši
AFG-2M http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/afg-2m.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošināšanas sabiedrību ceturkšņa pārskats ar iesniegšanas termiņu 25 dienas
ASC-25D http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/asc-25d.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošināšanas sabiedrību ceturkšņa pārskats ar iesniegšanas termiņu 5 nedēļas
ASC-5N http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/asc-5n.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskats ar iesniegšanas termiņu 25 dienas
ASG-25D http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/asg-25d.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskats ar iesniegšanas termiņu 2 mēneši
ASG-2M http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2023-01/2022-12-20/mod/asg-2m.xsd 2.0.0 01.01.2023.
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskats
APP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2021-01/2021-01-06/mod/app.xsd 1.0.1 01.01.2021.
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskats
APP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/app/its-2018-08/2018-08-15/mod/app.xsd 1.0.0 01.10.2018. 31.12.2020.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Igaunijai
CSDR22EE http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22ee.xsd 1.0.1 01.01.2021.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Islandei
CSDR22IS http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22is.xsd 1.0.1 01.01.2021.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Lietuvai
CSDR22LT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lt.xsd 1.0.1 01.01.2021.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Latvijai
CSDR22LV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lv.xsd 1.0.1 01.01.2021.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Igaunijai
CSDR22EE http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22ee.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2020.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Lietuvai
CSDR22LT http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lt.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2020.
Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros Latvijai
CSDR22LV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lv.xsd 1.0.0 01.01.2018. 31.12.2020.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pārskats par klientu līdzekļiem
MIENI-KLL http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kll.xsd 1.0.0 01.10.2018.
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu bilances, peļņas un zaudējuma aprēķina pārskats
MIENI-BPZ http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-bpz.xsd 1.0.0 01.01.2018.
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķins
MIENI-KPA http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kpa.xsd 1.0.0 01.01.2018.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Central securities depository prudential reports
CSDPR http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdpr/its-2021-12/2021-12-30/mod/csdpr.xsd 01.01.2000 01.10.2021.
Central securities depository prudential reports
CSDPR http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/csdpr/its-2018-10/2018-10-30/mod/csdpr.xsd 1.0.0 01.01.2018. 30.09.2021.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu
NILLTF-RER http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/nilltf/its-2019-01/2019-01-08/mod/nilltf-rer.xsd 1.0.0 01.01.2019. 31.12.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamais korekcijas koeficients
MNGFPKK-KKS http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-kks.xsd 1.0.0 01.10.2020.
Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
SNMNGF http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/snmngf.xsd 1.0.0 01.10.2020.
Maksājumam noguldījumu garantiju fondā piemērojamais korekcijas koeficients
MNGFPKK-BAN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-ban.xsd 1.0.0 01.01.2020.
Forma Kods URI Versija No Līdz
AML Pārskats par valūtu tirdzniecības sabiedrības klientiem
AMLVTSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlvtskn.xsd 1.0.0 01.01.2022.
AML Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka klientiem
AMLAIFPKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlaifpkn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības klientiem
AMLDZAKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzakn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par dzīvības apdrošināšanas starpnieka klientiem
AMLDZASKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzaskn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem
AMLIBSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlibskn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības klientiem
AMLIPSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlipskn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības klientiem
AMLKKSKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlkkskn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes klientiem
AMLMIENIKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlmienikn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par privāto pensiju fonda klientiem
AMLPPFKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlppfkn.xsd 1.0.0 01.01.2021.
AML Pārskats par bankas institucionālajiem klientiem
AMLBKN http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlbkn.xsd 1.0.0 01.01.2020.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Banku prognožu veidlapa
BPV http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/bpv/its-2021-11/2021-11-11/mod/bpv.xsd 1.0.0 01.01.2021.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Ikdienas noguldījumu pārskats
INP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/punp/its-2023-01/2022-07-01/mod/inp.xsd 1.0.0 01.12.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskati
IBSCP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/ibscp/its-2022-09/2022-09-20/mod/ibscp.xsd 1.0.0 01.07.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Kopfinansējumu platformu uzraudzības pārskats
KPUP http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/kpup/its-2022-10/2022-10-20/mod/kpup.xsd 1.0.0 01.01.2021.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā
PDIPSJ-DDCD http://www.fktk.lv/eu/fr/xbrl/fws/pdipsj/its-2022-11/2022-11-02/mod/pdipsj-ddcd.xsd 1.0.0 01.01.2023.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojums
NILLTPF-RER http://www.bank.lv/eu/fr/xbrl/fws/nilltpf/its-2023-01/2022-12-27/mod/nilltpf-rer.xsd 2.0.0 01.01.2023.

 

Eiropas Banku Iestāde

Aktualizēts: 14.02.2024.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Additional Liquidity Monitoring - COREP
COREP-ALM http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_alm.xsd 3.1.0.0 01.06.2023.
Own Funds - COREP
COREP-OF http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_of.xsd 3.1.0.0 01.04.2023.
LCR Delegated Act - COREP
COREP-LCR-DA http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_lcr_da.xsd 3.1.0.0 01.12.2022.
FRTB - COREP
COREP-FRTB http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_frtb.xsd 3.1.0.0 01.10.2022.
Large Exposures - COREP
COREP-LE http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_le.xsd 3.1.0.0 01.10.2022.
Leverage Ratio - COREP
COREP-LR http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_lr.xsd 3.1.0.0 01.10.2022.
Stable Funding - COREP
COREP-NSFR http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2022-03-01/mod/corep_nsfr.xsd 3.1.0.0 01.10.2022.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_con.xsd 3.0.0.0 01.06.2021. 31.05.2023.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd 3.0.0.0 01.06.2021. 31.05.2023.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lcr_da_con.xsd 3.0.0.0 01.06.2021. 30.11.2022.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 3.0.0.0 01.06.2021. 30.11.2022.
FRTB - COREP, Consolidated
COREP-FRTB-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_frtb_con.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
FRTB - COREP, Individual
COREP-FRTB-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_frtb_ind.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_le_con.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_le_ind.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Leverage Ratio - COREP, Consolidated
COREP-LR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lr_con.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Leverage Ratio - COREP, Individual
COREP-LR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lr_ind.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_nsfr_con.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_nsfr_ind.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Own Funds - COREP, Consolidated
COREP-OF-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_of_con.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 31.03.2023.
Own Funds - COREP, Individual
COREP-OF-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_of_ind.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 31.03.2023.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_alm_con.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.05.2021.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.05.2021.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.05.2021.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.05.2021.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.03.2021.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.4.1.0 01.04.2020. 31.03.2021.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_le_con.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_le_ind.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Leverage Ratio - COREP, Consolidated
COREP-LR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_lr_con.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Leverage Ratio - COREP, Individual
COREP-LR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_lr_ind.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Own Funds - COREP, Consolidated
COREP-OF-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_of_con.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Own Funds - COREP, Individual
COREP-OF-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/corep_of_ind.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_alm_con.xsd 2.3.2.1 01.12.2018. 31.03.2020.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_alm_ind.xsd 2.3.2.1 01.12.2018. 31.03.2020.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.3.2.1 01.12.2018. 31.03.2020.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.3.2.1 01.12.2018. 31.03.2020.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_le_con.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_le_ind.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Leverage Ratio - COREP, Consolidated
COREP-LR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_lr_con.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Leverage Ratio - COREP, Individual
COREP-LR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_lr_ind.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.03.2020.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.03.2020.
Own Funds - COREP, Consolidated
COREP-OF-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_of_con.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Own Funds - COREP, Individual
COREP-OF-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/corep_of_ind.xsd 2.3.2.1 01.10.2018. 31.12.2019.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_alm_con.xsd 2.3.0.0 01.03.2018. 30.11.2018.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_alm_ind.xsd 2.3.0.0 01.03.2018. 30.11.2018.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.3.0.0 01.03.2018. 30.11.2018.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.3.0.0 01.03.2018. 30.11.2018.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_con.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_ind.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_le_con.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_le_ind.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.3.0.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_alm_con.xsd 2.2.3.0 01.06.2017. 28.02.2018.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd 2.2.3.0 01.06.2017. 28.02.2018.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.2.3.0 01.06.2017. 28.02.2018.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.2.3.0 01.06.2017. 28.02.2018.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_con.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_ind.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_le_con.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_le_ind.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-03/2016-11-15/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.2.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_alm_con.xsd 2.2.2.0 01.12.2016. 31.05.2017.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_alm_ind.xsd 2.2.2.0 01.12.2016. 31.05.2017.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.2.2.0 01.12.2016. 31.05.2017.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.2.2.0 01.12.2016. 31.05.2017.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_con.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_ind.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_le_con.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_le_ind.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.2.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_alm_con.xsd 2.2.1.1 01.09.2016. 30.11.2016.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_alm_ind.xsd 2.2.1.1 01.09.2016. 30.11.2016.
LCR Delegated Act - COREP, Consolidated (Prudential scope)
COREP-LCR-DA-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_lcr_da_con.xsd 2.2.1.1 01.09.2016. 30.11.2016.
LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP-LCR-DA-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_lcr_da_ind.xsd 2.2.1.1 01.09.2016. 30.11.2016.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_con.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_ind.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_le_con.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_le_ind.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2015-04/2016-01-31/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.2.1.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Liquidity Coverage - COREP, Consolidated
COREP-LCR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_lcr_con.xsd 2.1.0.0 01.06.2015. 31.08.2016.
Liquidity Coverage - COREP, Individual
COREP-LCR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_lcr_ind.xsd 2.1.0.0 01.06.2015. 31.08.2016.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP-ALM-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_alm_con.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 31.08.2016.
Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP-ALM-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_alm_ind.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 31.08.2016.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_con.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_ind.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_le_con.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_le_ind.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2014-05/2015-02-16/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.1.0.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Liquidity Coverage - COREP, Consolidated
COREP-LCR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_lcr_con.xsd 2.0.3 01.12.2014. 31.05.2015.
Liquidity Coverage - COREP, Individual
COREP-LCR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_lcr_ind.xsd 2.0.3 01.12.2014. 31.05.2015.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_con.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_ind.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_le_con.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_le_ind.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-07-31/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.0.3 01.10.2014. 31.03.2015.
Liquidity Coverage - COREP, Consolidated
COREP-LCR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_lcr_con.xsd 2.0.2 01.09.2014. 30.11.2014.
Liquidity Coverage - COREP, Individual
COREP-LCR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_lcr_ind.xsd 2.0.2 01.09.2014. 30.11.2014.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_con.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_ind.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_le_con.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_le_ind.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2014-03-31/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.0.2 01.07.2014. 30.09.2014.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Consolidated
COREP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_con.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Common Reporting - Own Funds and Leverage, Individual
COREP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_ind.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Liquidity Coverage - COREP, Consolidated
COREP-LCR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_lcr_con.xsd 2.0.1 01.01.2014. 31.08.2014.
Liquidity Coverage - COREP, Individual
COREP-LCR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_lcr_ind.xsd 2.0.1 01.01.2014. 31.08.2014.
Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP-LE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_le_con.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Large Exposures - COREP, Individual
COREP-LE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_le_ind.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Stable Funding - COREP, Consolidated
COREP-NSFR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_nsfr_con.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Stable Funding - COREP, Individual
COREP-NSFR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2013-02/2013-12-01/mod/corep_nsfr_ind.xsd 2.0.1 01.01.2014. 30.06.2014.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Finrep Reporting (IFRS9)
FINREP9 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2022-06-01/mod/finrep9.xsd 3.1.0.0 01.10.2022.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS9
FINREP9-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_con_ifrs.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Financial Reporting, Individual IFRS9
FINREP9-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020-ind/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd 3.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS9
FINREP9-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/finrep9_con_ifrs.xsd 2.3.1.0 01.04.2020. 31.03.2021.
Financial Reporting, Individual IFRS9
FINREP9-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014-ind/2019-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd 2.3.1.0 01.04.2020. 31.03.2021.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS9
FINREP9-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014/2018-03-31/mod/finrep9_con_ifrs.xsd 2.2.2.0 01.10.2018. 31.03.2020.
Financial Reporting, Individual IFRS9
FINREP9-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014-ind/2018-03-31/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd 2.2.2.0 01.10.2018. 31.03.2020.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS9
FINREP9-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/finrep9_con_ifrs.xsd 2.2.1.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Financial Reporting, Individual IFRS9
FINREP9-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/cir-680-2014-ind/2017-04-04/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd 2.2.1.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2016-03/2016-11-15/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.6.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Financial Reporting, Individual IFRS
FINREP-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2016-03-ind/2016-11-15/mod/finrep_ind_ifrs.xsd 2.1.6.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.5.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Financial Reporting, Individual IFRS
FINREP-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2016-repxx-ind/2016-02-01/mod/finrep_ind_ifrs.xsd 2.1.5.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2015-02/2015-08-31/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.4.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Financial Reporting, Individual IFRS
FINREP-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2015-02-ind/2015-08-31/mod/finrep_ind_ifrs.xsd 2.1.4.1 01.07.2016. 30.09.2016.
Financial Reporting, Individual IFRS
FINREP-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2014-05/2015-07-03/mod/finrep_ind_ifrs.xsd 2.1.3.0 01.04.2016. 30.06.2016.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2014-05/2015-02-16/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.2.0 01.04.2015. 30.06.2016.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2013-03/2014-07-31/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.1.0 01.10.2014. 31.03.2015.
Financial Reporting, Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-2013-03/2014-03-31/mod/finrep_con_ifrs.xsd 2.1.0.0 01.01.2014. 30.09.2014.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Asset Encumbrance
AE http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-005-2020/2022-03-01/mod/ae.xsd 1.2.0.0 01.04.2023.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-005-2020/2021-02-28/mod/ae_con.xsd 1.1.1.0 01.04.2021. 31.03.2023.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-005-2020/2021-02-28/mod/ae_ind.xsd 1.1.1.0 01.04.2021. 31.03.2023.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/cir-680-2014/2018-03-31/mod/ae_con.xsd 1.0.5.0 01.10.2018. 31.03.2021.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/cir-680-2014/2018-03-31/mod/ae_ind.xsd 1.0.5.0 01.10.2018. 31.03.2021.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/cir-680-2014/2017-04-04/mod/ae_con.xsd 1.0.4.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/cir-680-2014/2017-04-04/mod/ae_ind.xsd 1.0.4.0 01.01.2018. 30.09.2018.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2016-11-15/mod/ae_con.xsd 1.0.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2016-11-15/mod/ae_ind.xsd 1.0.3.0 01.04.2017. 31.12.2017.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2016-02-01/mod/ae_con.xsd 1.0.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2016-02-01/mod/ae_ind.xsd 1.0.2.0 01.10.2016. 31.03.2017.
Asset Encumbrance, Consolidated
AE-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2014-07-31/mod/ae_con.xsd 1.0.1.0 01.10.2014. 30.09.2016.
Asset Encumbrance, Indvidual
AE-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-2013-04/2014-07-31/mod/ae_ind.xsd 1.0.1.0 01.10.2014. 30.09.2016.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Funding Plans
FP http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2019-05/2022-06-01/mod/fp.xsd 2.1.0.0 01.01.2022.
Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2019-05/2020-06-30/mod/fp_con.xsd 2.0.1.0 01.01.2020. 31.12.2021.
Funding Plans, Individual
FP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2019-05/2020-06-30/mod/fp_ind.xsd 2.0.1.0 01.01.2020. 31.12.2021.
Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2014-04/2018-03-31/mod/fp_con.xsd 1.0.6.0 01.01.2018. 31.12.2019.
Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2014-04/2016-11-15/mod/fp_con.xsd 1.0.4.0 01.01.2017. 31.12.2017.
Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2014-04/2016-02-01/mod/fp_con.xsd 1.0.3.0 01.01.2016. 31.12.2016.
Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/fp/gl-2014-04/2015-05-29/mod/fp_con.xsd 1.0.2.0 01.10.2014. 31.12.2015.
Forma Kods URI Versija No Līdz
SBP Credit risk
SBP-CR http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2023-07-31/mod/sbp_cr.xsd 1.3.0.0 01.01.2023.
SBP IFRS9
SBP-IFRS9 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2023-07-31/mod/sbp_ifrs9.xsd 1.3.0.0 01.01.2023.
SBP Credit risk
SBP-CR http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2022-06-01/mod/sbp_cr.xsd 1.2.1.0 01.01.2022. 31.12.2022.
SBP IFRS9
SBP-IFRS9 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2022-06-01/mod/sbp_ifrs9.xsd 1.2.1.0 01.01.2022. 31.12.2022.
SBP Credit risk, Consolidated
SBP-CR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2021-07-15/mod/sbp_cr_con.xsd 1.2.0.0 01.01.2021. 31.12.2021.
SBP Credit risk, Individual
SBP-CR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2021-07-15/mod/sbp_cr_ind.xsd 1.2.0.0 01.01.2021. 31.12.2021.
SBP Credit risk, Consolidated
SBP-CR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2020-06-30/mod/sbp_cr_con.xsd 1.1.0.1 01.01.2020. 31.12.2020.
SBP Credit risk, Individual
SBP-CR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2020-06-30/mod/sbp_cr_ind.xsd 1.1.0.1 01.01.2020. 31.12.2020.
SBP Credit risk, Consolidated
SBP-CR-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2019-08-31/mod/sbp_cr_con.xsd 1.0.6.1 01.01.2019. 31.12.2019.
SBP Credit risk, Individual
SBP-CR-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2019-08-31/mod/sbp_cr_ind.xsd 1.0.6.1 01.01.2019. 31.12.2019.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
SBP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2018-03-31/mod/sbp_con.xsd 1.0.5.0 01.01.2018. 31.12.2018.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2018-03-31/mod/sbp_ind.xsd 1.0.5.0 01.01.2018. 31.12.2018.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
SBP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/its-2015-01+2018exercise/2016-11-15/mod/sbp_con.xsd 1.0.4.0 01.01.2017. 31.12.2017.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/its-2015-01+2018exercise/2016-11-15/mod/sbp_ind.xsd 1.0.4.0 01.01.2017. 31.12.2017.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
SBP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/its-2016-svbxx/2016-02-01/mod/sbp_con.xsd 1.0.3.0 01.01.2016. 31.12.2016.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/its-2016-svbxx/2016-02-01/mod/sbp_ind.xsd 1.0.3.0 01.01.2016. 31.12.2016.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
SBP-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cp-2014-07/2015-05-29/mod/sbp_con.xsd 1.0.1 01.01.2015. 31.12.2015.
Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBP-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cp-2014-07/2015-05-29/mod/sbp_ind.xsd 1.0.1 01.01.2015. 31.12.2015.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Own Funds - COREP, Individual
CSD-COREP-OF-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2019-11-15/mod/csd_corep_of_ind.xsd 2.4.1.0 01.01.2020. 31.03.2021.
Own Funds - COREP, Individual
CSD-COREP-OF-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2018-07-31/mod/csd_corep_of_ind.xsd 2.3.2.1 01.01.2018. 31.12.2019.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Resolution
RESOL http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2022-06-01/mod/resol.xsd 1.2.1.0 01.01.2022.
Resolution, Consolidated
RESOL-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2021-07-15/mod/resol_con.xsd 1.2.0.0 01.01.2021. 31.12.2021.
Resolution, Individual
RESOL-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2021-07-15/mod/resol_ind.xsd 1.2.0.0 01.01.2021. 31.12.2021.
Resolution, Consolidated
RESOL-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2020-06-30/mod/resol_con.xsd 1.1.1.1 01.01.2020. 31.12.2020.
Resolution, Individual
RESOL-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2020-06-30/mod/resol_ind.xsd 1.1.1.1 01.01.2020. 31.12.2020.
Resolution, Consolidated
RESOL-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2019-04-30/mod/resol_con.xsd 01.01.2000 01.01.2019. 31.12.2019.
Resolution, Individual
RESOL-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/res/cir-2018-1624/2019-04-30/mod/resol_ind.xsd 01.01.2000 01.01.2019. 31.12.2019.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Fraudulent Payments
PSD-FRP http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/pay/gl-2020-01/2020-02-29/mod/psd_frp.xsd 1.0.0 02.02.2020. 31.12.2021.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Moratoria COVID19
COVID19 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrepcovid19/gl-2020-07/2022-06-01/mod/covid19.xsd 1.0.1.0 01.11.2022. 31.12.2022.
Moratoria COVID19, Consolidated IFRS
COVID19-CON-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrepcovid19/gl-2020-07/2020-06-30/mod/covid19_con_ifrs.xsd 1.0.0.1 01.04.2020. 31.10.2022.
Moratoria COVID19, Individual IFRS
COVID19-IND-IFRS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrepcovid19/gl-2020-07/2020-06-30/mod/covid19_ind_ifrs.xsd 1.0.0.1 01.04.2020. 31.10.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
NOTIF IMPRACTICABILITY
NOTIF-IMPRACTICABILITY http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/imprac/its-009-2020/2022-06-01/mod/notif_impracticability.xsd 1.0.1.0 01.12.2022.
NOTIF IMPRACTICABILITY
NOTIF-IMPRACTICABILITY http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/imprac/its-009-2020/2021-02-28/mod/notif_impracticability.xsd 1.0.0.0 01.09.2021. 30.11.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
MREL DECISIONS
MREL-DECISIONS http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/mrel/its-008-2020/2022-06-01/mod/mrel_decisions.xsd 1.0.1.0 01.12.2022.
MREL TLAC
MREL-TLAC http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/mrel/its-006-2020/2022-06-01/mod/mrel_tlac.xsd 1.0.1.0 01.10.2022.
MREL TLAC, Consolidated
MREL-TLAC-CON http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/mrel/its-006-2020/2021-02-28/mod/mrel_tlac_con.xsd 1.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
MREL TLAC, Individual
MREL-TLAC-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/mrel/its-006-2020/2021-02-28/mod/mrel_tlac_ind.xsd 1.0.0.0 01.04.2021. 30.09.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Remuneration on gender pay gap
REM-GAP http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2022-06/2022-09-30/mod/rem_gap.xsd 2.0.0.0 01.01.2023.
Remuneration Benchmarking
REM-BM http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2022-06/2022-09-30/mod/rem_bm.xsd 2.0.0.0 01.01.2022.
Remuneration High Earners
REM-HE http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2022-06/2022-09-30/mod/rem_he.xsd 2.0.0.0 01.01.2022.
Remunerations approved higher ratios, Country level
REM-HR-COUNTRY http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2022-06/2022-09-30/mod/rem_hr_country.xsd 2.0.0.0 01.01.2022.
Remunerations approved higher ratios, Institution level
REM-HR-INSTITUTION http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2022-06/2022-09-30/mod/rem_hr_institution.xsd 2.0.0.0 01.01.2022.
Remuneration Benchmarking
REM http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2014-07/2021-02-28/mod/rem.xsd 1.0.1.0 01.01.2021. 31.12.2021.
Remuneration High Earners
REM-HE http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2014-07/2021-02-28/mod/rem_he.xsd 1.0.1.0 01.01.2021. 31.12.2021.
Forma Kods URI Versija No Līdz
IF CLASS2
IF-CLASS2 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/if/its-002-2021/2022-03-01/mod/if_class2.xsd 1.2.0.0 01.04.2023.
IF CLASS3
IF-CLASS3 http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/if/its-002-2021/2022-03-01/mod/if_class3.xsd 1.2.0.0 01.01.2023.
IF CLASS2, Individual
IF-CLASS2-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/if/its-002-2021/2021-05-08/mod/if_class2_ind.xsd 1.1.0.0 01.10.2021. 31.03.2023.
IF CLASS3, Individual
IF-CLASS3-IND http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/if/its-002-2021/2021-05-08/mod/if_class3_ind.xsd 1.1.0.0 01.01.2021. 31.12.2022.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Environmental Social and Governance
ESG http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/esg/its-2021-637/2023-05-30/mod/esg.xsd 1.0.0.0 01.07.2023.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Interest Rate Risk in the Banking Book
IRRBB http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/irrbb/its-2023-03/2023-10-15/mod/irrbb.xsd 1.0.0.0 01.10.2023.

 

Eiropas Apdrošināšanas un Aroda Pensiju Iestāde

Aktualizēts: 14.02.2024.
Forma Kods URI Versija No Līdz
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2023-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.08.2000 01.10.2023.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2023-07-15/mod/qes.xsd 02.08.2000 01.10.2023.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2023-07-15/mod/aes.xsd 02.08.2000 01.01.2023.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2023-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.08.2000 01.01.2023.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2022-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.07.2000 01.10.2022. 30.09.2023.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2022-07-15/mod/qes.xsd 02.07.2000 01.10.2022. 30.09.2023.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2022-07-15/mod/aes.xsd 02.07.2000 01.01.2022. 31.12.2022.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2022-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.07.2000 01.01.2022. 31.12.2022.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2021-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.06.2000 01.10.2021. 30.09.2022.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2021-07-15/mod/qes.xsd 02.06.2000 01.10.2021. 30.09.2022.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2021-07-15/mod/aes.xsd 02.06.2000 01.01.2021. 31.12.2021.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2021-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.06.2000 01.01.2021. 31.12.2021.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2020-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.05.2000 01.10.2020. 30.09.2021.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2020-07-15/mod/qes.xsd 02.05.2000 01.10.2020. 30.09.2021.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2020-07-15/mod/aes.xsd 02.05.2000 01.01.2020. 31.12.2020.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2020-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.05.2000 01.01.2020. 31.12.2020.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2019-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.04.2000 01.10.2019. 30.09.2020.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2019-07-15/mod/qes.xsd 02.04.2000 01.10.2019. 30.09.2020.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2019-07-15/mod/aes.xsd 02.04.2000 01.01.2019. 31.12.2019.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2019-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.04.2000 01.01.2019. 31.12.2019.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.03.2000 01.10.2018. 30.09.2019.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/qes.xsd 02.03.2000 01.10.2018. 30.09.2019.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/aes.xsd 02.03.2000 01.01.2018. 31.12.2018.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2018-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.03.2000 01.01.2018. 31.12.2018.
Annual Solvency II public disclosure Solo
APS http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/aps.xsd 02.02.2000 01.10.2017. 30.09.2018.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.02.2000 01.10.2017. 30.09.2018.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/qes.xsd 02.02.2000 01.10.2017. 30.09.2018.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/aes.xsd 02.02.2000 01.01.2017. 31.12.2017.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2017-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.02.2000 01.01.2017. 31.12.2017.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/lb-qes.xsd 02.01.2000 01.10.2016. 30.09.2016.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/qes.xsd 02.01.2000 01.10.2016. 30.09.2017.
Annual ECB reporting Solo
AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/aes.xsd 02.01.2000 01.01.2016. 31.12.2016.
Day 1 Solvency II reporting Group
D1G http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/d1g.xsd 2.0.1 01.01.2016. 01.01.2016.
Day 1 Solvency II reporting Solo
D1S http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/d1s.xsd 2.0.1 01.01.2016. 01.01.2016.
LB Annual ECB reporting Solo
LB-AES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2016-07-15/mod/lb-aes.xsd 02.01.2000 01.01.2016. 31.12.2016.
LB Quarterly ECB reporting Solo
LB-QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/lb-qes.xsd 2.0.1 01.01.2016. 30.09.2017.
Quarterly ECB reporting Solo
QES http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qes.xsd 2.0.1 01.01.2016. 30.09.2016.
Quarterly Solvency II reporting Group
QRG http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-10-21/mod/qrg.xsd 2.0.1 01.01.2016. 30.09.2016.
Quarterly Reporting Group (MD - Preparatory Scope - Level 2)
QRG-LEVEL2 http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/qrg_level2.xsd 1.5.2.c 01.07.2015. 30.09.2015.
Quarterly Reporting Solo (MD - Preparatory Scope - Level 2)
QRS-LEVEL2 http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/qrs_level2.xsd 1.5.2.c 01.07.2015. 30.09.2015.
Annual Reporting Solo (MD - Preparatory Scope - Level 2)
ARS-LEVEL2 http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/ars_level2.xsd 1.5.2.c 01.01.2014. 31.12.2014.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Quarterly reporting Pension Funds individual
QRI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2022-07-15/mod/qri.xsd 02.07.2000 01.10.2022.
Annual reporting Pension Funds individual
ARI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2022-07-15/mod/ari.xsd 02.07.2000 01.01.2022.
Annual reporting exempted Pension Funds individual
AXI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2022-07-15/mod/axi.xsd 02.07.2000 01.01.2022.
Quarterly reporting Pension Funds individual
QRI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2021-07-15/mod/qri.xsd 02.06.2000 01.10.2021. 30.09.2022.
Annual reporting Pension Funds individual
ARI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2021-07-15/mod/ari.xsd 02.06.2000 01.01.2021. 31.12.2021.
Annual reporting exempted Pension Funds individual
AXI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2021-07-15/mod/axi.xsd 02.06.2000 01.01.2021. 31.12.2021.
Quarterly reporting Pension Funds individual
QRI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2020-07-15/mod/qri.xsd 02.05.2000 01.10.2020. 30.09.2021.
Annual reporting Pension Funds individual
ARI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2020-07-15/mod/ari.xsd 02.05.2000 01.01.2020. 31.12.2020.
Annual reporting exempted Pension Funds individual
AXI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2020-07-15/mod/axi.xsd 02.05.2000 01.01.2020. 31.12.2020.
Annual reporting Pension Funds individual
ARI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2018-11-01/mod/ari.xsd 02.03.2000 01.01.2019. 31.12.2019.
Annual reporting exempted Pension Funds individual
AXI http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/pensions/pf-iorps2/2018-11-01/mod/axi.xsd 02.03.2000 01.01.2019. 31.12.2019.

 

Vienotā Noregulējuma Valde

Aktualizēts: 14.02.2024.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2023-06-13/mod/eac-ind.xsd 09.01.2000 01.01.2024. 31.01.2024.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2022-04-23/mod/eac-ind.xsd 8.0.2 01.01.2023. 31.01.2023.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2021-07-04/mod/eac-ind.xsd 7.0.2 01.01.2022. 31.01.2022.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2020-07-22/mod/eac-ind.xsd 6.0.2 01.01.2021. 31.12.2021.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2019-03-13/mod/eac-ind.xsd 05.01.2001 01.01.2020. 31.12.2020.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2018-06-03/mod/eac-ind.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.01.2019.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2017-07-12/mod/eac-ind.xsd 3.0.1 01.01.2018. 31.01.2018.
Ex-ante contributions to the Single Resolution Fund
EAC-IND http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2016-07-12/mod/eac-ind.xsd 02.01.2003 01.01.2017. 31.01.2017.
Forma Kods URI Versija No Līdz
Critical Functions Report
CFR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2023-03-24/mod/cfr.xsd 8.0.2 01.01.2023. 31.12.2023.
Core Information Report
CIR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2023-03-24/mod/cir.xsd 8.0.2 01.01.2023. 31.12.2023.
Financial Market Infrastructures Report
FMIR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2023-03-24/mod/fmir.xsd 8.0.2 01.01.2023. 31.12.2023.
Liability Data Report
LDR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2023-03-24/mod/ldr.xsd 8.0.2 01.01.2023. 31.12.2023.
Critical Functions Report
CFR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2022-06-01/mod/cfr.xsd 7.0.2 01.01.2022. 31.12.2022.
Core Information Report
CIR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2022-06-01/mod/cir.xsd 7.0.2 01.01.2022. 31.12.2022.
Financial Market Infrastructures Report
FMIR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2022-06-01/mod/fmir.xsd 7.0.2 01.01.2022. 31.12.2022.
Liability Data Report
LDR http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2022-06-01/mod/ldr.xsd 7.0.2 01.01.2022. 31.12.2022.
Critical functions, (sub)consolidated reporting
CFR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/cfr-con.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Critical functions, (sub)consolidated reporting, point of entry
CFR-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/cfr-con-poe.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Core Information Resolution, (sub)consolidated reporting
CIR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/cir-con.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Financial_market_infrastructures, (sub)consolidated reporting
FMI-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/fmi-con.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/ldt-con.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
LDR (sub)consolidated reporting, point of entry
LDT-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/ldt-con-poe.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Liability Data Template resolution group reporting
LDT-IND-OTH http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/ldt-ind-oth.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/ldt-ind-poe.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Liability Data Template individual reporting, other
LDT-RES http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2021-07-21/mod/ldt-res.xsd 6.0.3 01.01.2021. 31.12.2021.
Critical functions, (sub)consolidated reporting
CFR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/cfr-con.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Critical functions, (sub)consolidated reporting, point of entry
CFR-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/cfr-con-poe.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Core Information Resolution, (sub)consolidated reporting
CIR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/cir-con.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Financial_market_infrastructures, (sub)consolidated reporting
FMI-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/fmi-con.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/ldt-con.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
LDR (sub)consolidated reporting, point of entry
LDT-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/ldt-con-poe.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Liability Data Template resolution group reporting
LDT-IND-OTH http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/ldt-ind-oth.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/ldt-ind-poe.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Liability Data Template individual reporting, other
LDT-RES http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2020-07-22/mod/ldt-res.xsd 5.0.7 01.01.2020. 31.12.2020.
Critical functions, (sub)consolidated reporting
CFR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-con.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Critical functions, (sub)consolidated reporting, point of entry
CFR-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-con-poe.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Core Information Resolution, (sub)consolidated reporting
CIR-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cir-con.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Financial_market_infrastructures, (sub)consolidated reporting
FMI-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/fmi-con.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/ldt-con.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
LDR (sub)consolidated reporting, point of entry
LDT-CON-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/ldt-con-poe.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/ldt-ind-poe.xsd 4.0.3 01.01.2019. 31.12.2019.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2018-09-01/mod/ldt-con.xsd 3.0.1 01.01.2018. 31.12.2018.
Liability Data Template resolution group reporting
LDT-IND-OTH http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2018-09-01/mod/ldt-ind-oth.xsd 3.0.1 01.01.2018. 31.12.2018.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2018-09-01/mod/ldt-ind-poe.xsd 3.0.1 01.01.2018. 31.12.2018.
Liability Data Template individual reporting, other
LDT-RES http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2018-09-01/mod/ldt-res.xsd 3.0.1 01.01.2018. 31.12.2018.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2017-10-10/mod/ldt-con.xsd 2.0.1 01.01.2017. 31.12.2017.
Liability Data Template resolution group reporting
LDT-IND-OTH http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2017-10-10/mod/ldt-ind-oth.xsd 2.0.1 01.01.2017. 31.12.2017.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2017-10-10/mod/ldt-ind-poe.xsd 2.0.1 01.01.2017. 31.12.2017.
Liability Data Template individual reporting, other
LDT-RES http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2017-10-10/mod/ldt-res.xsd 2.0.1 01.01.2017. 31.12.2017.
Liability Data Template (sub)consolidated reporting
LDT-CON http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2016-11-11/mod/ldt-con.xsd 01.01.2003 01.01.2016. 31.12.2016.
Liability Data Template resolution group reporting
LDT-IND-OTH http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2016-11-11/mod/ldt-ind-oth.xsd 01.01.2003 01.01.2016. 31.12.2016.
Liability Data Template individual reporting, point of entry
LDT-IND-POE http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2016-11-11/mod/ldt-ind-poe.xsd 01.01.2003 01.01.2016. 31.12.2016.
Liability Data Template individual reporting, other
LDT-RES http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/eu-806-2014/2016-11-11/mod/ldt-res.xsd 01.01.2003 01.01.2016. 31.12.2016.