Publicēts: 28.05.2024.

1) Eiropas Komisija publicē jautājumus un atbildes "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" kā Pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanu.

Pieejamas 2017. gada jūlijā publicētās Pamatnostādnes:

2) Eiropas finanšu uzraudzības iestāžu apvienotā darba grupa (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) koordinē jautājumu un atbilžu (Q&A) publicēšanas procesu par Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2017/653 prasību piemērošanu.

Publikācija periodiski tiek atjaunota un ir pieejama šeit:

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Activities/Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products.aspx