en

Tiesību akti

+ Atlasīt
Filtrs:

Visi tiesību akti

Likums par Latvijas Banku
Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem
Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9 "Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem"2021. gada 26. aprīļa grozījumi. Stājas spēkā no: 01.06.2021
Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā
Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā"2021. gada 26. aprīļa grozījumi. Stājas spēkā no: 01.06.2021
Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts
Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtība
Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtībā Nr. 217/1 "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtība"2021. gada 26. aprīļa grozījumi. Stājas spēkā no: 01.06.2021
Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem
Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā
Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2015. gada 27. aprīļa kārtībā Nr. 232/5 "Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā" 2021. gada 26. aprīļa grozījumi. Stājas spēkā no: 01.06.2021
Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija
Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija"2021. gada 26. aprīļa grozījumi. Stājas spēkā no: 01.06.2021
Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) klīringa servisa funkcionālais apraksts