Publicēts: 23.10.2023. Aktualizēts: 14.12.2023.

Emitenta kā komersanta darbības izbeigšanu regulē vispārējais Latvijas komerctiesību regulējums, Latvijas Bankai šajā gadījumā nav uzraudzības kompetences.

Vienlaikus emitents var zaudēt emitenta statusu, proti, Finanšu instrumentu tirgus likums (turpmāk – FITL) regulē finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un izslēgšanu no regulētā tirgus. Saskaņā ar FITL 55.pantu tiesības apturēt finanšu instrumentu tirdzniecību vai izslēgt finanšu instrumentus no regulētā tirgus var Nasdaq Riga, ja emitents nepilda finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasības par obligātās informācijas atklāšanu vai saskaņā ar FITL 28. pantu regulētā tirgus organizētāja izdoto noteikumu prasības vai arī emitenta stāvoklis ir kļuvis tāds, ka tas apdraud ieguldītāju intereses.

Savukārt saskaņā ar FITL 55.1 pantu Latvijas Bankai ir tiesības izslēgt vai lūgt attiecīgā regulētā tirgus organizētāju izslēgt pārvedamus vērtspapīrus no regulētā tirgus, ja emitenta stāvoklis ir tāds, ka tirdzniecība būtu neizdevīga ieguldītāju interesēm.

Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk