Publicēts: 23.10.2023.

Emitenta kā komersanta darbības izbeigšanu regulē vispārējais Latvijas komerctiesību regulējums, Latvijas Bankai šajā gadījumā nav uzraudzības kompetences.

Vienlaikus Finanšu instrumentu tirgus likums (turpmāk – FITL) regulē finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un izslēgšanu no regulētā tirgus. Proti, attiecīgā likuma 55.pants  noteic, ka tiesības apturēt finanšu instrumentu tirdzniecību vai izslēgt finanšu instrumentus no regulētā tirgus, izņemot gadījumus, kad šāda apturēšana vai izslēgšana varētu nopietni kaitēt ieguldītāju interesēm vai normālai tirgus darbībai, ir regulētā tirgus organizētājam, Latvijas gadījumā – Nasdaq Riga, ja emitents nepilda finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasības par obligātās informācijas atklāšanu vai saskaņā ar FITL  28. pantu regulētā tirgus organizētāja izdoto noteikumu prasības vai arī emitenta stāvoklis ir kļuvis tāds, ka tas apdraud ieguldītāju intereses.

Savukārt saskaņā ar FITL 55.1 pantu Latvijas Bankai ir tiesības izslēgt vai lūgt attiecīgā regulētā tirgus organizētāju izslēgt pārvedamus vērtspapīrus no regulētā tirgus, ja emitenta stāvoklis ir tāds, ka tirdzniecība būtu neizdevīga ieguldītāju interesēm.

Emitentu uzraudzība

Uzraudzības process emitentiem.

Uzzināt vairāk