Publicēts: 20.05.2021.

Publikācijā sniegti viegli saprotami statistiskie dati par inflāciju, izmantojot vizuālus materiālus, kas ļauj salīdzināt inflācijas līmeni dažādās valstīs un sniedz informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas veido patēriņa grozu, kuru izmanto, lai aprēķinātu inflāciju.

Interesentiem ir iespēja aprēķināt arī savu inflācijas līmeni, pamatojoties uz personisko preču un pakalpojumu grozu, un salīdzināt to ar inflāciju valstī.

Publikāciju veido četras nodaļas, kas ietver interaktīvus vizuālos materiālus.

1. nodaļa. Kas ir inflācija?
Šajā nodaļā izskaidrots inflācijas jēdziens, kā arī tas, kāpēc inflācija ir svarīga un kā un kāpēc tā atšķiras dažādās valstīs un dažādos laika posmos.

2. nodaļa. Kā aprēķina inflāciju?
Šajā nodaļā aplūkota inflācijas aprēķināšanā izmantotā metode. Tajā skaidrots, kādas preces un pakalpojumi ietverti aprēķinā, un aplūkotas problēmas, ar kurām nākas saskarties.

3. nodaļa. Oficiāli izmērītā inflācija un uztvertā inflācija.
Šajā nodaļā noskaidrots, kā cilvēki uztver inflāciju, salīdzināta uztvertā inflācija un oficiāli izmērītā inflācija un paskaidrota atšķirība starp tām.

4. nodaļa. Personiskās inflācijas kalkulators.
Šajā nodaļā sniegta iespēja aprēķināt savu inflācijas līmeni un salīdzināt to ar oficiāli aprēķināto inflāciju.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...
08.03.2022.

Jauns datu avots maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanai

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances...