Publicēts: 12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas (turpmāk – MFPA) anonimizēto datu datnes, un tās ir pieejamas pētniecības vajadzībām tāpat kā 2014. un 2017. gadā veikto MFPA anonimizēto datu datnes.

Uzzināt vairāk

MFPA ir statistiska aptauja, ko veic eirozonas valstīs reizi trijos gados, vācot un apkopojot datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu. MFPA norisi nodrošina Eiropas Centrālā banka un valstu centrālās bankas. Lai dati būtu salīdzināmi starp eiro zonas valstīm un būtu iespējams iegūt vienotu priekšstatu par situāciju katrā valstī, MFPA tiek veikta saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodiku (pieejama: ECB MFPA).

Citi paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...